BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 15/07/2024
Văn bản pháp quy
Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Nghị định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
Thứ Sáu, 20/03/2015 06:09

Tại Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2015, Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII, trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được phân công soạn thảo Nghị định quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Để có cơ sở hoàn thiện dự thảo Nghị định nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị có ý kiến góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Nghị định gửi kèm.

Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Đầu tư nước ngoài, địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 28/3/2015.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Chị Nguyễn Thị Phương Hạnh. ĐT: 04.37343758; 0904611717; phuonghanh.nguyen@mpi.gov.vn

Dự thảo đính kèm: Du thao Nghi dinh gui lay y kien 19.3.2015.doc

Công văn đính kèm: Cong van gui du thao Nghi dinh lay y kien
  
Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 1250
Thông báo