BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 19/07/2024
Kinh tế thế giới
Samsung Heavy Industries (SHI) dự kiến đóng cửa Nhà máy sản xuất block tàu biển tại Ninh Ba, Trung Quốc
Thứ Năm, 23/09/2021 02:46
Samsung Heavy Industries (SHI) dự kiến đóng cửa Nhà máy sản xuất block tàu biển tại Ninh Ba, Trung Quốc

Samsung Heavy Industries (SHI) dự kiến đóng cửa Nhà máy sản xuất block tàu biển tại Ninh Ba, Trung Quốc trong mục tiêu tối ưu hóa hoạt động sản xuất.

Samsung Heavy Industries (SHI) dự kiến đóng cửa Nhà máy sản xuất block tàu biển tại Ninh Ba, Trung Quốc trong mục tiêu tối ưu hóa hoạt động sản xuất. SHI sẽ trả lại Chính quyền thành phố tài sản (đất và thiết bị sản xuất) vào cuối năm 2022. Nhà máy Ningba đi vào hoạt động năm 1995, chuyên cung cấp các block tàu biển cho công ty mẹ ở Geoje, Hàn Quốc. Tuy nhiên, hiện nay do đã khấu hao hết tài sản, cùng với chi phí nhân công tăng nên hiệu quả kinh doanh đi xuống. SHI sẽ tập trung nguồn lực nâng cấp thiết bị cho nhà máy tại thành phố Vinh Thành, Trung Quốc. Năng lực sản xuất của 02 nhà máy năm 2020 là 350 nghìn tấn.
Số lượt đọc: 5435
Thông báo