BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Năm, 26/05/2022
Tình hình đầu tư các nước
Tình hình hợp tác đầu tư hai chiều Việt Nam - Hàn Quốc
Thứ Ba, 07/12/2021 05:37
Tình hình hợp tác đầu tư hai chiều Việt Nam - Hàn Quốc

Về đầu tư của Hàn Quốc tại Việt Nam

Tính đến 20/11/2021, Hàn Quốc đứng thứ nhất về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với 9.203 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 74,14 tỷ USD, chiếm 18,3% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả nước. Quy mô dự án bình quân của Hàn Quốc gần 8,1 triệu USD/dự án, thấp hơn quy mô dự án bình quân chung của cả nước là 11,8 triệu USD/dự án.

Vốn đầu tư của Hàn Quốc chủ yếu tập trung vào các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (74%); kinh doanh bất động sản (13,1%) và xây dựng (3,8%).

          Các địa bàn nhận vốn đầu tư của Hàn Quốc nhiều nhất gồm có Bắc Ninh (14,5%), Hải Phòng (12,9%) và Hà Nội (7,8%).

          Riêng trong 11 tháng năm 2021, tổng vốn đầu tư cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của Hàn Quốc tại Việt Nam đạt gần 4,36 tỷ USD, chiếm 16,5% tổng vốn đầu tư và tăng 17,6% so với cùng kỳ.

Về đầu tư của Việt Nam sang Hàn Quốc

Các nhà đầu tư Việt Nam cũng đã có 52 dự án đầu tư sang Hàn Quốc với vốn đầu tư đăng ký trên 26 triệu USD. Các dự án có quy mô vốn nhỏ, chủ yếu thuộc các ngành khoa học công nghệ, khai khoáng, công nghiệp chế biến chế tạo.

Theo Cục ĐTNN
Số lượt đọc: 557
Thông báo