BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Năm, 23/05/2024
Chính sách đầu tư vào
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Sản xuất vật liệu xây dựng”
Thứ Ba, 16/11/2021 10:43
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Sản xuất vật liệu xây dựng”

Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào lĩnh vực “Sản xuất vật liệu xây dựng” thì cần phải đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường như sau:

Điều kiện hạn chế tiếp cận thị trường:

1. ACIA:

Ngành, phân ngành không được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm: sản xuất gạch từ đất sét, sản xuất kính xây dựng. sản xuất thép thanh xây dựng D6-D32 mm và ống thép nối D15-D114m; tấm thép mạ và tấm thép màu.

Đối với các phân ngành: sản xuất xi măng (ISIC 2694), sản xuất bê tông trộn sẵn, nghiền đá (ISIC 2695): Đầu tư trong những phân ngành này sẽ phải tuân theo quy hoạch của Chính phủ theo đó có thể có những ưu đãi hơn cho nhà đầu tư trong nước.

2. Pháp luật Việt Nam:

Đáp ứng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD để được lưu thông.

Căn cứ pháp lý:

-   ACIA.

-   Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 2007.

-   Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.

-   Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Số lượt đọc: 2547
Tin khác
Thông báo