BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 26/02/2024
Miền Bắc
Hà Nội quyết liệt cải thiện môi trường kinh doanh
Thứ Hai, 06/06/2016 09:21
Hà Nội quyết liệt cải thiện môi trường kinh doanh

(DNVN) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của thành phố Hà Nội năm 2016.

Kế hoạch chỉ rõ, mục tiêu phấn đấu đưa Hà Nội vào trong nhóm đầu các địa phương có chất lượng điều hành khá. Duy trì, cải thiện xếp hạng của 02 chỉ số “đào tạo lao động” và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp”; tăng từ 7 đến 10 bậc xếp hạng đối với 04 chỉ số “Gia nhập thị trường”, “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin”, “Chi phí thời gian thực hiện các quy định của nhà nước”, “Tính năng động và tiên phong của chính quyền”; tăng từ 5 đến 7 bậc xếp hạng đối với 04 chỉ số “Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất”, “Chi phí không chính thức”, “Thiết chế pháp lý”, “Môi trường cạnh tranh bình đẳng”.

Các chỉ tiêu chủ yếu: Tất cả các sở, ngành, quận, huyện, thị xã công khai minh bạch, cập nhật và hướng dẫn rõ ràng 100% các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính cho công dân, doanh nghiệp trên website/trang thông tin điện tử của đơn vị...

Ảnh minh họa.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ công dân và doanh nghiệp. Các hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được giải quyết trong 02 ngày làm việc (giảm 33% so với quy định) đối với quá trình giao dịch trên mạng và trả kết quả ngay trong ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bằng bản giấy tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Phấn đấu giải quyết đúng thời hạn 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng. Duy trì tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử đạt trên 95%, nộp thuế điện tử tối thiểu đạt 90%. Thời gian nộp thuế và bảo hiểm bắt buộc không quá 168 giờ/năm.

Thiết lập cơ chế phối hợp có hiệu quả giữa Hải quan và cơ quan quản lý nhà nước liên quan, giảm thời gian hoàn thành thủ tục xuất khẩu xuống dưới 10 ngày và thời gian nhập khấu xuống dưới 12 ngày.

Thời gian thực hiện thủ tục tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp tối đa là 35 ngày; Đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian xin cấp phép xây dựng theo phương pháp xác định của Ngân hàng Thế giới, tối đa không quá 77 ngày; Đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản xuống còn không quá 14 ngày.

Rà soát, giảm 20% thủ tục hành chính trong các lĩnh vực giải phóng mặt bằng, thu hồi đất. Xây dựng quy trình, cắt giảm đến 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư trong nước và đầu tư có vốn nước ngoài so với yêu cầu tại các văn bản pháp luật về đầu tư.

Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tập trung khắc phục các chỉ số nhiều năm xếp hạng thấp và năm 2015 sụt giảm mạnh.

Chỉ số “Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất”; Chỉ số “Gia nhập thị trường”; Chỉ số “Chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước”; Chỉ số “Chi phí không chính thức”; Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp”.

UBND TP giao Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ các nhiệm vụ được giao khẩn trương chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến đơn vị mình về cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh và chỉ số PCI. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, kiểm tra thực hiện.

Số lượt đọc: 3146
Thông báo