BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 20/05/2024
Số liệu FDI hàng tháng
Tình hình đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 3 tháng đầu năm 2021
Thứ Năm, 25/03/2021 06:19

Tính đến 20/03/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần (GVMCP) của nhà ĐTNN đạt 10,13 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2020. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 4,1 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính lũy kế đến ngày 20/03/2021, cả nước có 33.294 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng 393,3 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 236,96 tỷ USD, bằng gần 60% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Thông tin chi tiết như sau:

I. VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

1. Tình hình thu hút ĐTNN 3 tháng đầu năm 2021

1.1. Tình hình hoạt động

Vốn thực hiện:

Tính tới 20/03/2021, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 4,1 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2020.  

Tình hình xuất, nhập khẩu:

Xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu của khu vực ĐTNN tiếp tục tăng trong 3 tháng đầu năm. Xuất khẩu (kể cả dầu thô) ước đạt 58,59 tỷ USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ, chiếm 76,4% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô ước đạt 58,21 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ, chiếm 75,9% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Nhập khẩu: Nhập khẩu của khu vực ĐTNN ước đạt 49,8 tỷ USD, tăng 30,3% so cùng kỳ và chiếm 66,8% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2021, khu vực ĐTNN xuất siêu gần 8,8 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu gần 8,4 tỷ USD không kể dầu thô. Xuất siêu khu vực ĐTNN đã bù đắp phần nhập siêu gần 6,7 tỷ USD của khu vực doanh nghiệp trong nước, giúp cả nước xuất siêu khoảng 2,1 tỷ USD.

1.2. Tình hình đăng ký đầu tư

Tính đến 20/03/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt 10,13 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2020. Ngoài vốn góp của các nhà ĐTNN tiếp tục giảm thì vốn đăng ký cấp mới và vốn điều chỉnh đều tăng trong 3 tháng đầu năm.

Trong đó:

Vốn đăng ký mới: Có 234 dự án mới được cấp GCNĐKĐT (giảm 69,1% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt 7,2 tỷ USD (tăng 30,6% so với cùng kỳ năm 2020).

Vốn điều chỉnh: Có 161 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (giảm 31,8% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 2,1 tỷ USD (tăng 97,4% so với cùng kỳ).

Góp vốn, mua cổ phần: Có 734 lượt GVMCP của nhà ĐTNN (giảm 70,9% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp 805,3 triệu USD (giảm 58,8% so với cùng kỳ).

  Theo lĩnh vực đầu tư:

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 5 tỷ USD, chiếm 49,6% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư 3,9 tỷ USD, chiếm 38,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ với tổng vốn đăng ký đạt 600 triệu USD và trên 167 triệu USD. Còn lại là các lĩnh vực khác.

Theo đối tác đầu tư:

Đã có 56 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 3 tháng đầu năm. Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 4,6 tỷ USD, chiếm gần 45,6% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Nhật Bản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 2,1 tỷ USD, chiếm 20,8% tổng vốn đầu tư (trong đó vốn đầu tư của Singapore và Nhật Bản chủ yếu theo hình thức đầu tư mới, chiếm lần lượt 93,4% và 70,8% tổng vốn đăng ký của 2 quốc gia này). Hàn Quốc đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 1,2 tỷ USD, chiếm 11,8% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Trung Quốc, Hồng Kông, Hoa Kỳ,…

Theo địa bàn đầu tư:

Các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 47 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 3 tháng đầu năm. Long An dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký 3,2 tỷ USD, chiếm 32,1% tổng vốn đầu tư đăng ký. Cần Thơ đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký gần 1,3 tỷ USD, chiếm 13,1% tổng vốn đầu tư. Hải Phòng đứng thứ 3 với 946 triệu USD, chiếm 9,4% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là TP Hồ Chí Minh, Bắc giang, Bình Dương,

Một số dự án lớn trong 3 tháng đầu năm 2021:

          (1) Dự án Nhà máy điện LNG Long An I và II (Singapore), tổng vốn đăng ký trên 3,1 tỷ USD với mục tiêu truyền tải và phân phối điện, sản xuất điện tại Long An (cấp GCNĐKĐT ngày 19/3/2021).

(2) Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II (Nhật Bản), tổng vốn đăng ký trên 1,31 tỷ USD với mục tiêu xây dựng một nhà máy nhiệt điện nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho lưới điện khu vực và hệ thống điện quốc gia tại Cần Thơ (cấp GCNĐKĐT ngày 22/01/2021).

(3) Dự án LG Display Hải Phòng (Hàn Quốc), điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 750 triệu USD (GCNĐT điều chỉnh cấp ngày 04/02/2021).

(4) Dự án chế tạo lốp xe Radian (Trung Quốc) tại Tây Ninh, điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm hơn 312 triệu USD (GCNĐT điều chỉnh cấp ngày 06/01/2021).

(5) Dự án Nhà máy Fukang Technology (Singapore), vốn đầu tư đăng ký 293 triệu USD với mục tiêu sản xuất, gia công máy tính bảng và máy tính xách tay tại Bắc Giang (cấp GCNĐKĐT ngày 15/1/2021).

2. Nhận xét về tình hình đầu tư nước ngoài trong 3 tháng đầu năm 2021.

- Các doanh nghiệp ĐTNN tiếp tục phục hồi, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tốt sau tác động của đại dịch Covid-19. Vốn đầu tư thực hiện của các dự án ĐTNN trong 3 tháng đầu năm tăng 6,5% so với cùng kỳ.

- Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới, điều chỉnh và GVMCP đã tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2020 sau khi giảm liên tục trong 2 tháng đầu năm. Quy mô bình quân của các dự án cấp mới và các dự án điều chỉnh vốn đều tăng mạnh so với cùng kỳ[1] đã làm tăng vốn đăng ký mới thêm 30,6% và vốn điều chỉnh tăng 97,4%.

- Trong 3 tháng đầu năm, sự chuyển tiếp giữa Luật Đầu tư 2014 và Luật Đầu tư 2020 đã ảnh hưởng tới tình hình cấp mới/điều chỉnh các dự án ĐTNN tại Việt Nam. Bên cạnh đó, dịch Covid-19 bùng phát trở lại ở nhiều quốc gia và tại Việt Nam cũng làm ảnh hưởng tới việc đi lại cũng như các quyết định đầu tư mới và mở rộng dự án của các nhà đầu tư. Vì vậy, số dự án cấp mới, điều chỉnh vốn cũng như GVMCP của nhà ĐTNN vẫn tiếp tục giảm so với cùng kỳ, song mức độ giảm đã được cải thiện.

- Xuất nhập khẩu của khu vực ĐTNN tiếp tục tăng trong 3 tháng đầu năm. Khu vực ĐTNN xuất siêu gần 8,8 tỷ USD kể cả dầu thô, bù đắp phần nhập siêu gần 6,7 tỷ USD của khu vực doanh nghiệp trong nước, giúp cả nước xuất siêu khoảng 2,1 tỷ USD.

3. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới 20/03/2021

Tính lũy kế đến ngày 20/03/2021, cả nước có 33.294 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 393,3 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 236,96 tỷ USD, bằng 60% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

- Theo lĩnh vực: các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với gần 230 tỷ USD, chiếm 58,5% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 60,8 tỷ USD (chiếm 15,5% tổng vốn đầu tư); sản xuất, phân phối điện với 33,6 tỷ USD (chiếm 8,5% tổng vốn đầu tư).

- Theo đối tác đầu tư: Đã có 139 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam. Trong đó, đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký 71,5 tỷ USD (chiếm 18,1% tổng vốn đầu tư). Nhật Bản đứng thứ hai với 62,5 tỷ USD (chiếm 15,9% tổng vốn đầu tư), tiếp theo lần lượt là Singapore và Đài Loan, Hồng Kông.

- Theo địa bàn: ĐTNN đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương dẫn đầu trong thu hút ĐTNN với trên 48,6 tỷ USD (chiếm 12,4% tổng vốn đầu tư); tiếp theo là Hà Nội với 36,3 tỷ USD (chiếm 9,2% tổng vốn đầu tư); Bình Dương với gần 35,8 tỷ USD (chiếm 9,1% tổng vốn đầu tư).

(Biểu số liệu chi tiết tại Phụ lục III kèm theo báo cáo)

II. VỀ ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI

Trong 03 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 572,1 triệu USD (tăng 11,6 lần so với cùng kỳ). Trong đó có 14 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt 140,2 triệu USD (tăng 6,1 lần so với cùng kỳ[2])06 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với tổn vốn tăng thêm 431,9 triệu USD (tăng 16,4 lần so với cùng kỳ[3]).

Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 9 lĩnh vực. Trong đó lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ dẫn đầu với 01 dự án 1 điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư tăng thêm 300 triệu USD, chiếm 52,4% tổng vốn đầu tư. Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ đứng thứ 2, với tổng vốn đầu tư 147,8 triệu USD, chiếm 25,8%; tiếp theo là các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản; hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ,...

Có 12 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2021. Dẫn đầu là Hoa Kỳ với 1 dự án đầu tư mới và 1 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 300,9 triệu USD, chiếm 52,6% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ hai là Campuchia với tổng vốn đầu tư 88,9 triệu USD, chiếm 15,5% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là Pháp, Canada, Đức, Hà Lan với vốn đầu tư đều đạt 32 triệu USD (Biểu số liệu chi tiết tại Phụ lục IV và V kèm theo báo cáo).

          Lũy kế đến 20/03/2021, Việt Nam đã có 1.414 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư Việt Nam gần 22 tỷ USD. Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tập trung nhiều nhất vào các lĩnh vực khai khoáng (36,1%); nông, lâm nghiệp, thủy sản (14,8%). Các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (23,2%); Campuchia (13%); Nga (12,8%);…[1] Quy mô dự án cấp mới tăng từ 7,3 triệu USD/dự án trong 3 tháng năm 2020 lên 30,9 triệu USD/dự án trong 3 tháng năm 2021. Quy mô dự án điều chỉnh vốn tăng từ 4,5 triệu USD/lượt điều chỉnh trong 3 tháng năm 2020 lên 13,1 triệu USD/lượt điều chỉnh trong 3 tháng năm 2021

[2] Vốn đầu tư mới tăng mạnh do trong tháng 3 có 3 dự án của Tập đoàn Vingroup đầu tư sang Pháp, Hà Lan, Canada với vốn đầu tư mỗi dự án là 32 triệu USD và 01 dự án 20,5 triệu USD tại Singapore với mục tiêu kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị viễn thông, điện tử, đồ gia dụng, ô tô.

 

[3] Vốn đầu tư điều chỉnh tăng mạnh do trong tháng 3 có dự án của Vingroup tại Hoa Kỳ điều chỉnh tăng 300 triệu USD; dự án Công ty TNHH Đầu tư và phát triển cao su Đông Dương tại Campuchia tăng 76 triệu USD và 01 dự án của Vinfast tại Đức tăng 32 triệu USD.

Số lượt đọc: 1278
Thông báo