BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 15/07/2024
Số liệu FDI hàng tháng
Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tháng 1 năm 2021
Thứ Hai, 08/02/2021 05:01
Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tháng 1 năm 2021

Tính đến 20/01/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần (GVMCP) của nhà ĐTNN đạt gần 2,02 tỷ USD, bằng 37,8% so với cùng kỳ năm 2020. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 1,51 tỷ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính đến 20/01/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần (GVMCP) của nhà ĐTNN đạt gần 2,02 tỷ USD, bằng 37,8% so với cùng kỳ năm 2020. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 1,51 tỷ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính lũy kế đến ngày 20/01/2021, cả nước có 33.165 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng 386 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 233,37 tỷ USD, bằng gần 60,5% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Thông tin chi tiết như sau:

1. Tình hình thu hút ĐTNN tháng 01 năm 2021

1.1. Tình hình hoạt động

Vốn thực hiện:

Tính tới 20/01/2021, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 1,51 tỷ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2020[1].  

Tình hình xuất, nhập khẩu:

Xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu của khu vực ĐTNN tăng mạnh trong tháng 1/2021. Xuất khẩu (kể cả dầu thô) ước đạt 19,6 tỷ USD, tăng 52,3% so với cùng kỳ, chiếm 72,7% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô ước đạt 19,5 tỷ USD, tăng 53,7% so với cùng kỳ, chiếm 72,2% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Nhập khẩu: Nhập khẩu của khu vực ĐTNN ước đạt 17,3 tỷ USD, tăng 46,9% so cùng kỳ và chiếm 64,3% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Tính chung trong tháng 01 năm 2021, khu vực ĐTNN xuất siêu 2,3 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 2,2 tỷ USD không kể dầu thô. Xuất siêu khu vực ĐTNN đã bù đắp phần nhập siêu 2,2 tỷ USD của khu vực doanh nghiệp trong nước, giúp cả nước xuất siêu khoảng 100 triệu USD.

1.2. Tình hình đăng ký đầu tư

Tính đến 20/01/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt 2,02 tỷ USD, bằng 37,8% so với cùng kỳ năm 2020.  Tổng vốn đăng ký giảm mạnh so với cùng kỳ do tháng 01/2020 có dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu với tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD. Nếu không tính dự án này, tổng vốn đầu tư đăng ký tháng 01/2021 sẽ tăng 51,7% so với cùng kỳ.

Trong đó:

Vốn đăng ký mới: Có 47 dự án mới được cấp GCNĐKĐT (giảm 81,8% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt trên 1,3 tỷ USD (giảm 70,3% so với cùng kỳ năm 2020).

Vốn điều chỉnh: Có 46 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (giảm 40,3% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 472,2 triệu USD (tăng 41,4% so với cùng kỳ).

Góp vốn, mua cổ phần: Có 194 lượt GVMCP của nhà ĐTNN (giảm 78,1% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp 220,8 triệu USD (giảm 58,7% so với cùng kỳ).

 (Biểu số liệu chi tiết tại Phụ lục I kèm theo báo cáo).

  Theo lĩnh vực đầu tư:

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 14 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 1,54 tỷ USD, chiếm 76,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư gần 179 triệu USD, chiếm 8,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các lĩnh vực vận tải kho bãi, nông lâm nghiệp thủy sản với tổng vốn đăng ký gần 111,9 triệu USD và 60,4 triệu USD. Còn lại là các lĩnh vực khác.

Theo đối tác đầu tư:

Đã có 33 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong tháng 01 năm 2021. Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 680,7 triệu USD, chiếm 33,8% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Trung Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 618 triệu USD, chiếm 30,6% tổng vốn đầu tư (trong đó chủ yếu là mở rộng dự án và đầu tư mới, chiếm lần lượt 54,8% và 43,7% tổng vốn đầu tư đăng ký của Trung). Hồng Kông đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký 221,3 triệu USD, chiếm gần 11% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Hoa Kỳ, Hà Lan, Hàn Quốc,…

Theo địa bàn đầu tư:

Các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 39 tỉnh, thành phố trên cả nước trong tháng 01/2021. Bắc Giang dẫn đầu với 5 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 562 triệu USD, chiếm 27,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tây Ninh đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký 348,5 triệu USD, chiếm 17,3% tổng vốn đầu tư. Nghệ An đứng thứ 3 với 200 triệu USD, chiếm 9,1% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Đà Nẵng,…

 (Biểu số liệu chi tiết tại Phụ lục II kèm theo báo cáo).

Một số dự án lớn trong tháng 01 năm 2021:

(1) Dự án chế tạo lốp xe Radian (Trung Quốc) tại Tây Ninh, điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm hơn 312 triệu USD (GCNĐT điều chỉnh cấp ngày 06/01/2021).

(2) Dự án Nhà máy Kodi New Material Việt Nam (Singapore), vốn đầu tư đăng ký 270 triệu USD với mục tiêu sản xuất, gia công máy tính bảng và máy tính xách tay tại Bắc Giang (cấp GCNĐKĐT ngày 15/1/2021).

(3) Dự án công nghệ tế bào quang điện JA Solar PV Việt Nam (Trung Quốc), vốn đầu tư 210 triệu USD với mục tiêu sản xuất tấm tế bào quang điện tại Bắc Giang (cấp GCNĐKĐT ngày 15/1/2021).

(4) Dự án Công ty TNHH Công nghệ Everwin (Hồng Kông), tổng vốn đầu tư 200 triệu USD với mục tiêu sản xuất sản phẩm từ plastic tại Nghệ An (cấp GCNĐKĐT ngày 06/01/2021).

(5) Dự án Nhà máy vật liệu bán dẫn United States Enterprises (Hoa Kỳ), tổng vốn đầu tư 110 triệu USD với mục tiêu sản xuất các chi tiết cho máy móc thiết bị sản xuất trong ngành công nghiệp bán dẫn, điện tử tại Đà Nẵng (cấp GCNĐKĐT ngày 19/01/2021).

2. Nhận xét về tình hình đầu tư nước ngoài trong tháng 01 năm 2021.

- Nhiều doanh nghiệp ĐTNN tiếp tục phục hồi, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tốt sau tác động của đại dịch Covid-19. Vốn đầu tư thực hiện của các dự án ĐTNN trong tháng 1/2021 tăng 4,1% so với cùng kỳ.

- Trong tháng 01/2021, sự chuyển tiếp giữa Luật Đầu tư 2014 và Luật Đầu tư 2020 đã ảnh hưởng tới tình hình cấp mới/điều chỉnh các dự án ĐTNN tại Việt Nam. Việc cấp GCNĐKĐT mới và điều chỉnh vốn tại các địa phương đang gặp khó khăn do Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư 2020 chưa ban hành. Bên cạnh đó, dịch Covid-19 bùng phát trở lại ở nhiều quốc gia cũng làm ảnh hưởng tới việc đi lại cũng như các quyết định đầu tư mới và mở rộng dự án của các nhà đầu tư. Vì vậy, số dự án cấp mới, điều chỉnh vốn cũng như GVMCP của nhà ĐTNN đều giảm so với cùng kỳ.

- Số dự án điều chỉnh vốn giảm song quy mô vốn điều chỉnh tăng (từ 4,3 triệu USD/lượt trong tháng 01/2020 lên 10,3 triệu USD/lượt trong tháng 01/2021), làm tăng tổng vốn đầu tư điều chỉnh thêm 41,4% so với cùng kỳ.

- Xuất nhập khẩu của khu vực ĐTNN tăng mạnh trong tháng 1/2021. Khu vực ĐTNN xuất siêu 2,3 tỷ USD kể cả dầu thô, bù đắp phần nhập siêu 2,2 tỷ USD của khu vực doanh nghiệp trong nước, giúp cả nước xuất siêu khoảng 100 triệu USD.

3. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới 20/01/2021

Tính lũy kế đến ngày 20/01/2021, cả nước có 33.165 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 386 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 233,37 tỷ USD, bằng 60,5% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

- Theo lĩnh vực: các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với trên 228 tỷ USD, chiếm 59,1% tổng vốn đầu tư, tiếp theo là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 60,5 tỷ USD (chiếm 15,7% tổng vốn đầu tư); sản xuất, phân phối điện với 28,6 tỷ USD (chiếm 7,4% tổng vốn đầu tư).

- Theo đối tác đầu tư: Đã có 139 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam. Trong đó, đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký gần 70,5 tỷ USD (chiếm 18,3% tổng vốn đầu tư). Nhật Bản đứng thứ hai với gần 60,5 tỷ USD (chiếm 15,7% tổng vốn đầu tư), tiếp theo lần lượt là Singapore và Đài Loan, Hồng Kông.

- Theo địa bàn: ĐTNN đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương dẫn đầu trong thu hút ĐTNN với trên 48,3 tỷ USD (chiếm 12,5% tổng vốn đầu tư); tiếp theo là Hà Nội với 36,2 tỷ USD (chiếm 9,4% tổng vốn đầu tư); Bình Dương với gần 35,6 tỷ USD (chiếm 9,2% tổng vốn đầu tư).

 


[1] Theo báo cáo nhanh tháng 1/2020, vốn thực hiện của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 1,6 tỷ USD. Vốn thực hiện sau khi rà soát giảm xuống 1,45 tỷ USD.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 7332

File đính kèm:

Thông báo