BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 24/06/2024
Số liệu FDI hàng tháng
Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 10 tháng năm 2022
Thứ Bảy, 22/10/2022 04:57
Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 10 tháng năm 2022

Tính đến 20/10/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà ĐTNN đạt hơn 22,46 tỷ USD, bằng 94,6% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 9,9 điểm phần trăm so với 9 tháng. Trong đó, tuy vốn đăng ký mới chưa hồi phục hoàn toàn sau sự gián đoạn của các biện pháp chống dịch năm 2021 và biến động địa - chính trị toàn cầu song cũng đang dần được cải thiện, vốn điều chỉnh và GVMCP tăng lần lượt là 23,3% và 4,5%. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 17,45

1. Tình hình ĐTNN 10 tháng đầu năm 2022

1.1. Tình hình hoạt động

Vốn thực hiện:

Tính tới 20/10/2022, ước tính các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân được khoảng 17,73 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2021, giảm 1 điểm phần trăm so với 9 tháng.

Tình hình xuất, nhập khẩu:

Xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu của khu vực ĐTNN tiếp tục tăng trong 10 tháng đầu năm 2022. Xuất khẩu (kể cả dầu thô) ước đạt gần 233,4 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ, chiếm 74,4% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô ước đạt hơn 231,6 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ, chiếm 73,8% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu của khu vực ĐTNN ước đạt hơn 199,6 tỷ USD, tăng 12,9 % so cùng kỳ và chiếm 65,2% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Tính chung trong 10 tháng năm 2022, khu vực ĐTNN xuất siêu hơn 33,7 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu gần 32 tỷ USD không kể dầu thô. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu gần 26 tỷ USD.

1.2. Tình hình đăng ký đầu tư

Tính đến 20/10/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt hơn 22,46 tỷ USD, bằng 94,6% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 9,9 điểm phần trăm so với 9 tháng. Vốn đầu tư đăng ký mới tuy tiếp tục giảm song đã được cải thiện, vốn đầu tư điều chỉnh và GVMCP cũng tiếp tục tăng so với cùng kỳ. Cụ thể:

Vốn đăng ký mới: Có 1.570 dự án mới được cấp GCNĐKĐT (tăng 14,2% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt gần 9,93 tỷ USD (giảm 23,7% so với cùng kỳ, tăng 19,3 điểm phần trăm so với 9 tháng).

Vốn điều chỉnh: Có 880 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 13,4% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt hơn 8,74 tỷ USD (tăng 23,3% so với cùng kỳ).

Góp vốn, mua cổ phần: Có 2.997 lượt GVMCP của nhà ĐTNN (giảm 2,2% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt hơn 3,79 tỷ USD (tăng 4,5% so với cùng kỳ).

    Theo ngành:

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 12,9 tỷ USD, chiếm 57,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư hơn 3,87 tỷ USD, chiếm 17,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các ngành sản xuất, phân phối điện; hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ với vốn đăng ký đạt lần lượt hơn 928 triệu USD và hơn 853 triệu USD. Còn lại là các ngành khác.

Xét về số lượng dự án mới, các ngành bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo và hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ thu hút được nhiều dự án nhất, chiếm lần lượt 29,9%, 24,8% và 16,7% tổng số dự án.

 

Theo đối tác đầu tư:

Đã có 103 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam trong 10 tháng năm 2022. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 5,34 tỷ USD, chiếm 23,8% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 21,1% so với cùng kỳ 2021[1]; Nhật Bản đứng thứ hai với trên hơn 4,19 tỷ USD, chiếm 18,7% tổng vốn đầu tư, tăng 23,8% so với cùng kỳ[2]. Hàn Quốc đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký trên hơn 3,9 tỷ USD, chiếm 17,4% tổng vốn đầu tư[3]. Tiếp theo là Trung Quốc, Hồng Kông, Đan Mạch.

Theo số lượng dự án, Hàn Quốc vẫn là đối tác có nhà đầu tư quan tâm và đưa ra các quyết định đầu tư mới cũng như mở rộng dự án đầu tư và GVMCP nhiều nhất trong 10 tháng năm 2022 (chiếm 20,6% số dự án mới, 34,4% số lượt điều chỉnh và 34,6% số lượt GVMCP).

 

Theo địa bàn đầu tư:

Các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 54 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 10 tháng năm 2022. TP Hồ Chí Minh dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 3,42 tỷ USD, chiếm 15,2% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 25,3% so với cùng kỳ năm 2021. Bình Dương đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 2,85 tỷ USD, chiếm 12,7% tổng vốn, tăng 40% so với cùng kỳ. Quảng Ninh xếp thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 2,19 tỷ USD, chiếm 9,7% tổng vốn và tăng gần 89% so với cùng kỳ năm 2021[4]. Tiếp theo lần lượt là Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng.

Về số dự án mới, các nhà ĐTNN tiếp tục tập trung đầu tư nhiều tại các thành phố lớn, có cơ sở hạ tầng thuận lợi như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội. Trong đó, TP Hồ Chí Minh dẫn đầu về số dự án mới (44,1%), số lượt GVMCP (67,2%) và đứng thứ hai về số lượt dự án điều chỉnh vốn (15,3% sau Hà Nội là 18,8%).

   

2. Nhận xét về tình hình đầu tư nước ngoài trong 10 tháng năm 2022.

- Vốn đầu tư thực hiện của các dự án ĐTNN trong 10 tháng năm 2022 tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 1 điểm phần trăm so với 9 tháng. Các doanh nghiệp vẫn tiếp tục phục hồi, duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Điều chỉnh vốn đầu tư của nhà ĐTNN tiếp tục tăng trong 10 tháng. Mức tăng (23,3%) là tín hiệu khẳng định niềm tin của nhà ĐTNN đối với kinh tế, môi trường đầu tư của Việt Nam và đưa ra các quyết định đầu tư mở rộng dự án hiện hữu của nhà ĐTNN. Tốc độ tăng về số lượt dự án điều chỉnh vốn tiếp tục tăng, đạt mức cao hơn 9 tháng đầu năm[5]. Quy mô điều chỉnh vốn bình quân/dự án tăng 8,7% so với cùng kỳ[6]. Nhiều dự án sản xuất, chế tạo các sản phẩm điện tử, công nghệ cao được tăng vốn với quy mô lớn[7] trong 10 tháng năm 2022.

- Vốn đầu tư đăng ký mới trong 10 tháng tuy giảm so với cùng kỳ nhưng đã được cải thiện hơn so với các tháng trước[8]. Nếu không tính 02 dự án lớn[9] trong 10 tháng năm 2021 (là các dự án đã được đàm phán trong cả thời gian dài 7-8 năm trước đó) thì vốn đầu tư đăng ký mới 10 tháng năm 2022 sẽ tăng 10,1% so với cùng kỳ. Số dự án đầu tư mới tiếp tục tăng so với cùng kỳ và tăng hơn so với các tháng đầu năm. Một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc đang nghiên cứu, tìm hiểu và dự kiến sẽ triển khai các dự án đầu tư trong thời gian tới. Thị trường toàn cầu đứng trước nhiều biến động do ảnh hưởng của cuộc xung đột địa - chính trị tại châu Âu, áp lực lạm phát tăng cao, đứt gãy chuỗi cung ứng đang ảnh hưởng tiêu cực đến dòng vốn đầu tư ra nước ngoài của các nền kinh tế lớn, đặc biệt là các đối tác đầu tư của Việt Nam.

- Mức tăng xuất khẩu của khu vực ĐTNN trong 10 tháng năm 2022 tuy giảm nhẹ so với 9 tháng, song vẫn là mức khá cao[10]. Với mức tăng cao, khu vực ĐTNN đã bù đắp được phần nhập siêu gần 26 tỷ USD của khu vực doanh nghiệp trong nước, giúp cả nước xuất siêu 7,7 tỷ USD trong 10 tháng (cao hơn so với mức xuất siêu 5,5 tỷ USD trong 9 tháng).

 

 

3. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới 20/10/2022

Tính lũy kế đến ngày 20/10/2022, cả nước có 35.895 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 435,2tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt hơn 269,3 tỷ USD, bằng 61,9% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

- Theo ngành: các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với gần 257,5 tỷ USD (chiếm 59,2% tổng vốn đầu tư). Tiếp theo là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản với gần 65,8 tỷ USD (chiếm 15,1% tổng vốn đầu tư); sản xuất, phân phối điện với gần 38,4 tỷ USD (chiếm 8,8% tổng vốn đầu tư).

- Theo đối tác đầu tư: với sự xuất hiện các dự án đầu tư mới của các nhà đầu tư  tới từ Grenada và Moldova, đến nay, tổng số quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án  đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam đã được nâng lên 141 đối tác. Trong đó, đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký hơn 80,6 tỷ USD (chiếm 18,5% tổng vốn đầu tư). Singapore đứng thứ hai với gần 70,4 tỷ USD (chiếm 16,2% tổng vốn đầu tư), tiếp theo lần lượt là Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, ...

- Theo địa bàn: các nhà ĐTNN đã có mặt ở toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó TP Hồ Chí Minh vẫn là địa phương dẫn đầu trong thu hút ĐTNN với hơn 55,7 tỷ USD (chiếm 12,8% tổng vốn đầu tư); tiếp theo là Bình Dương với gần 39,6 tỷ USD (chiếm 9,1% tổng vốn đầu tư); Hà Nội với gần 38,6 tỷ USD (chiếm 8,9% tổng vốn đầu tư).[1] Vốn đầu tư Singapore giảm do trong 10 tháng năm 2021 Singapore có dự án Nhà máy điện LNG Long An I và II có tổng vốn đầu tư trên 3,1 tỷ USD (riêng dự án này đã chiếm khoảng 50% vốn đầu tư của Singapore trong 10 tháng năm 2021).

[2] Vốn đầu tư của Nhật Bản tăng do có dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 2 tỷ USD.

[3] Vốn đầu tư Hàn Quốc chủ yếu là vốn đầu tư mở rộng dự án hiện hữu (chiếm tới 69,2% số vốn).

 

[4] Vốn đầu tư của Quảng Ninh tăng mạnh do có dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh có tổng vốn đầu tư gần 2 tỷ USD.

 

[5] 10 tháng năm 2022, số lượt dự án điều chỉnh vốn tăng 14,2%, cao hơn mức tăng 13,4 % trong 9 tháng.

[6] Quy mô điều chỉnh vốn bình quân 10 tháng/2022 đạt hơn 9,9 triệu USD/lượt điều chỉnh, cao hơn so với con số này trong cùng kỳ năm 2021 là 9,1 triệu USD/lượt điều chỉnh.

[7] Dự án Samsung Electro-mechanics Việt Nam (Thái Nguyên) tăng 920 triệu USD; dụ án công ty TNHH điện tử Samsung HCMC CE tăng trên 841 triệu USD; dự án nhà máy chế tạo điện tử, phương tiện thiết bị mạng và sản phẩm âm thanh đa phương tiện (tại Bắc Ninh, Nghệ An và Hải Phòng) tăng lần lượt gần 306 triệu USD, 260 triệu USD và 127 triệu USD; dự án Công ty TNHH Samsung Electro-Mechanics Việt Nam (Thái Nguyên) tăng vốn 267 triệu USD.

[8] Vốn đầu tư đăng ký mới 10 tháng giảm 23,7% so với cùng kỳ, nhỏ hơn mức giảm 43% trong 9 tháng và các mức giảm tương đối lớn trong các tháng đầu năm.

[9] Dự án Nhà máy điện LNG Long An I và II có vốn đầu tư trên 3,1 tỷ USD và dự án nhiệt điện Ô Môn II có vốn đầu tư trên 1,3 tỷ USD.

[10] 10 tháng năm 2022, xuất khẩu kể cả dầu thô của khu vực ĐTNN tăng 17,3%, nhỏ hơn so với mức tăng 18,4% trong 9 tháng.

Theo Cục ĐTNN
Số lượt đọc: 1602

File đính kèm:

Thông báo