BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Ba, 06/12/2022
Báo cáo theo Vùng
Đầu tư nước ngoài vào vùng Đồng bằng sông Hồng
Thứ Hai, 20/09/2021 03:39
Đầu tư nước ngoài vào vùng Đồng bằng sông Hồng

Tính đến 20/8/2021, Vùng ĐBSH hiện có 11.460 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký 121,05 tỷ USD (chiếm 33,6% tổng số dự án và 30,2% về số vốn so với cả nước)

1. Kết quả thu hút ĐTNN tại vùng ĐBSH lũy kế đến tháng 8/2021

Đến 20 tháng 8 cả nước có 34.072 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn đầu tư là 400,61 tỷ USD. Trong đó, trên địa bàn các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng (gồm 11 địa phương: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình) hiện có 11.460 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký 121,05 tỷ USD (chiếm 33,6% tổng số dự án và 30,2% về số vốn so với cả nước). Quy mô vốn bình quân trên 01 dự án là trên 10,5 triệu USD, thấp hơn quy mô vốn bình quân của cả nước là khoảng trên 11,7 triệu USD.

Theo địa phương: Hà Nội là địa phương dẫn đầu Vùng về thu hút ĐTNN với 6.617 dự án với tổng vốn là 38,5 tỷ USD, chiếm 31,8% tổng vốn đăng ký của Vùng. Tiếp theo là Hải Phòng với 887 dự án, tổng vốn đầu tư là 22,9 tỷ USD chiếm 18,9% tổng vốn đầu tư đăng ký; thứ ba là Bắc Ninh với 1.691 dự án với tổng số vốn đầu tư là 20,2 tỷ USD, chiếm 16,7% vốn đăng ký toàn Vùng; còn lại là của các địa phương khác.

Theo lĩnh vực đầu tư: Các dự án đầu tư vào Vùng tập trung nhiều nhất trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 4.627 dự án với tổng vốn đầu tư với số vốn là 75,5 tỷ USD chiếm 62,4% tổng vốn đầu tư của Vùng; đứng thứ hai là hoạt động kinh doanh bất động sản với 287 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 18,8 tỷ USD, chiếm 15,5% tổng vốn đầu tư của Vùng, đứng thứ ba là lĩnh vực Sản xuất phân phối điện với 6,87 tỷ USD chiếm 5,68% tổng vốn đầu tư toàn Vùng. Còn lại là những ngành khác.

Theo địa bàn đầu tư: Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất đầu tư vào Vùng Đồng bằng sông Hồng với 4.238 dự án với số vốn là 34,3 tỷ USD chiếm 28,4% tổng vốn đầu tư toàn Vùng, đứng thứ hai là Nhật Bản với 2.022 dự án, với số vốn là 23,6 tỷ USD chiếm 19,5% tổng vốn đầu tư, đứng thứ bà là Singapore với số vốn đầu tư vào Vùng là 18,6 tỷ USD chiếm hơn 15,4% tổng vốn đầu tư.

          Trong 8 tháng đầu năm 2021: có 11/11 địa phương Vùng Đồng bằng sông Hồng có thu hút ĐTNN với 436 dự án mới, 287 lượt dự án tăng vốn và 522 lượt dự án góp vốn, mua cổ phần với tổng vốn đầu tư đăng ký là 5,77 tỷ USD, chiếm gần 30,2% tổng vốn đầu tư so với cả nước.

Trong đó, Hải Phòng dẫn đầu Vùng với số vồn đầu tư 1,29 tỷ USD chiếm 22,3% tổng vốn đầu tư của Vùng, tiếp theo là Hà Nội và Quảng Ninh chiếm lần lượt 15,04% và 13,04% vốn đầu tư của Vùng.

2. Một số dự án lớn trên địa bàn Vùng ĐBSH

(1) Dự án SAMSUNG DISPLAY VIỆT NAM, tổng vốn đầu tư đăng ký là 6,5 tỷ USD với mục tiêu Sản xuất, lắp ráp, gia công, tiếp thị hoặc bán các loại màn hình cho các thiết bị điện tử, nhà đầu tư Hàn Quốc, dự án đầu tư tại Bắc Ninh.

 (2) Dự án LG DISPLAY Hải Phòng, tổng vốn đầu tư đăng ký là 4,65 tỷ USD với mục tiêu sản xuất và gia công sản phẩm màn hình OLED nhựa cho các thiết bị di dộng như điện thoại di động, đồng hồ thông minh, máy tính bảng ; Sản xuất gia công sản phẩm màn hình OLED TV, LCD, nhà đầu tư Hàn Quốc, dự án đầu tư tại Hải Phòng

(3) Dự án Thành phố Thông minh, tổng vốn đầu tư đăng ký là 4,138 tỷ USD với mục tiêu xây dựng khu đô thị thông minh, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội bao gồm trung tâm tài chính thương mại, nhà trẻ, vườn hoa công viên, khu nhà ở…  nhà đầu tư Nhật Bản, dự án đầu tư tại Hà Nội.

(4) Dự án Khu tổng hợp công nghệ SAMSUNG (Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam) tổng vốn đầu tư đăng ký 2,5 tỷ USD với mục tiêu Sản xuất, lắp ráp, gia công, tiếp thị và kinh doanh các sản phẩm điện, điện tử công nghệ cao, dự án đầu tư tại Bắc Ninh, nước đầu tư Singapore.

 (5) Dự án Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương (nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương), tổng vốn đăng ký 2,258 tỷ USD với mục Thiết kế, xây dựng ,vận hành và chuyển giao 1 nhà máy nhiệt điện đốt than, dự án đầu tư tại Hải Dương, nước đầu tư Hồng Kông.

3. Nhận xét, đánh giá về ĐTNN Vùng Đồng bằng sông Hồng

Mặt được:

Đầu tư nước ngoài vào các Vùng Đồng bằng sông Hồng đứng thứ 2 cả nước chỉ sau Vùng Đông Nam Bộ, chiếm 33,6% tổng số dự án và 30,2% về số vốn trong tổng vốn ĐTNN cả nước.

ĐTNN trên địa bàn Vùng ĐBSH đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế- xã hội của Vùng; bổ sung vốn cho đầu tư phát triển địa bàn; thúc đẩy các thành phần kinh tế khác phát triển; từng bước góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tăng kim ngạch xuất khẩu. Thêm vào đó, ĐTNN của Vùng đã giải quyết việc làm ổn định cho nhiều lao động cả trực tiếp và gián tiếp, tạo thu nhập ổn định cho lao động trên địa bàn, góp phần ổn định cuộc sống của người dân địa phương.

Vùng có nhiều lợi thế để hấp dẫn các nhà ĐTNN như vị trí địa lý thuận lợi, hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển, có hệ thống giao thông kết nối tốt nhất cả nước và ngày càng hoàn thiện. Yếu tố này đã tạo động lực liên kết phát triển và thúc đẩy chuyển dịch kinh tế của vùng ĐBSH, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng thủ đô và vùng Trung du - miền núi phía Bắc với cả nước. Trong đó, Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh tạo thành tam giác phát triển, là đầu mối kết nối vùng với các vùng trong nước, khu vực và thế giới. Có nguồn nhân lực được đào tạo lực chất lượng cao, có sự kết nối giữa các địa phương trong Vùng và với các Vùng khác.

Dịch Covid-19 đã tác động nặng nề đối với nền kinh tế cả nước nói chung, và khu vực Đầu tư nước ngoài nói riêng, Tuy nhiên đầu tư FDI vào Vùng Đồng bằng sông Hồng vẫn giữ vị trí cao, các địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh vẫn thu hút được số lượng lớn dự án và vốn đầu tư FDI.

Hạn chế:

Đầu tư nước ngoài vào vùng Đồng bằng sông Hồng đã thu hút được nhiều dự án FDI quy mô lớn nhưng chủ yếu vào lĩnh vực, ngành tận dụng nhân công giá rẻ như dệt may, giày dép, lắp ráp thiết bị và bất động sản nên việc lôi kéo các doanh nghiệp (DN) trong nước tham gia có hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu còn hạn chế, liên kết DN FDI và DN trong nước chưa cao.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 2105
Thông báo