BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Ba, 25/06/2024
Vùng, Thông tin
Sóc Trăng thu hút vốn đầu tư tăng 26% so với cùng kỳ
Thứ Sáu, 10/12/2021 04:40
Sóc Trăng thu hút vốn đầu tư tăng 26% so với cùng kỳ

Trong năm 2021, tỉnh Sóc Trăng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/quyết định chủ trương đầu tư cho 18 dự án với tổng vốn đăng ký trên 25 nghìn tỷ đồng

Năm 2021, dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, tác động đến đời sống kinh tế - xã hội, đã làm ảnh hưởng phần nào đến kế hoạch triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Sóc Trăng. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, Tỉnh đã triển khai các chương trình xúc tiến, thu hút đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình mới, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Trong năm, tỉnh Sóc Trăng đã tiếp và làm việc với 90 lượt nhà đầu tư đến tìm hiểu, đăng ký thực hiện các dự án đầu tư, qua đó đã cấp đăng ký đầu tư cho 18 dự án (giảm 03 dự án so với cùng kỳ năm 2020), với tổng vốn đăng ký trên 25 nghìn tỷ đồng (tăng 26% so cùng kỳ). 

Thời gian tới, trong bối cảnh vẫn còn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tỉnh Sóc Trăng sẽ đổi mới cách tiếp cận xúc tiến, kêu gọi đầu tư nhằm khai thác hiệu quả lợi thế cạnh tranh, tăng cơ hội thành công cho doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đã đầu tư duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh thông qua các giải pháp cụ thể như sau:

Tỉnh sẽ đẩy mạnh tổ chức xúc tiến đầu tư trực tiếp, gián tiếp thông qua các hình thức mới như trực tuyến, gửi tài liệu, thông tin về tiềm năng, lợi thế của tỉnh; xây dựng danh sách các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm để chủ động tiếp xúc vận động và kêu gọi đầu tư vào tỉnh.

Coi cải thiện môi trường đầu tư là trọng tâm trong công tác xúc tiến đầu tư, lấy công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ làm hạt nhân. Song song với việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tỉnh sẽ chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua việc chăm sóc, hỗ trợ các nhà đầu tư hiện hữu trong suốt quá trình triển khai dự án cho đến khi đi vào hoạt động, qua đó tạo lập niềm tin đối với nhà đầu tư về tỉnh Sóc Trăng - một điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.

Ngoài ra, tỉnh sẽ nghiên cứu, rà soát các quy hoạch ngành, lĩnh vực, đặc biệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn, khả thi làm cơ sở để thu hút các dự án đầu tư; đồng thời, chuẩn bị các điều kiện pháp lý, thủ tục đầu tư đảm bảo các dự án có thể triển khai ngay khi lựa chọn được nhà đầu tư.

Tăng cường cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư của các sở ngành, UBND cấp huyện; tăng cường công tác tư vấn, cung cấp thông tin và hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện đầu tư, sản xuất kinh doanh tại tỉnh.

Tỉnh sẽ tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2022, tạo cơ hội giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Sóc Trăng để thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước nhằm chung tay phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Trong thời gian tới, tỉnh Sóc Trăng sẽ ưu tiên thu hút đầu tư các dự án trọng điểm như sau:

Các dự án thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến.

Đầu tư kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp (Khu công nghiệp Sông Hậu, Khu công Nghiệp Mỹ Thanh, Khu công nghiệp Đại Ngãi), các cụm công nghiệp với các ngành nghề chế biến nông thủy sản, may mặc, công nghiệp phụ trợ.

Du lịch sinh thái, năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời).

Cảng biển nước sâu Trần Đề và các khu dịch vụ hậu cần cảng.

Theo baodautu.vn
Số lượt đọc: 1299
Thông báo