BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Tư, 25/05/2022
Tình hình đầu tư các nước
Tình hình hợp tác đầu tư hai chiều Việt Nam - Nhật Bản
Thứ Ba, 07/12/2021 05:44
Tình hình hợp tác đầu tư hai chiều Việt Nam - Nhật Bản

Về đầu tư của Nhật Bản tại Việt Nam

Tính đến 20/11/2021, Nhật Bản có 4.792 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 64,2 tỷ USD, đứng thứ 2/141 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Quy mô dự án bình quân của Nhật Bản là 13,4 triệu USD/dự án, cao hơn quy mô dự án bình quân chung của cả nước là 11,8 triệu USD/dự án.

Vốn đầu tư của Nhật Bản chủ yếu tập trung vào các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (65,3%); sản xuất phân phối điện (11,5%) và kinh doanh bất động sản (11%).

          Các địa bàn nhận vốn đầu tư của Nhật Bản nhiều nhất gồm có Thanh Hóa (19,5%), Hà Nội (16,4%) và Bình Dương (9%).

          Riêng trong 11 tháng năm 2021, tổng vốn đầu tư cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của Nhật Bản tại Việt Nam đạt trên 3,7 tỷ USD, chiếm 14% tổng vốn đầu tư và tăng 54% so với cùng kỳ.

Về đầu tư của Việt Nam sang Nhật Bản

Các nhà đầu tư Việt Nam đã có 95 dự án đầu tư sang Nhật Bản với vốn đầu tư đăng ký gần 23,4 triệu USD. Các dự án có quy mô vốn nhỏ, chủ yếu thuộc các ngành thông tin truyền thông, khoa học công nghệ, bán buôn bán lẻ.

Theo Cục ĐTNN
Số lượt đọc: 588
Thông báo