BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Ba, 16/07/2024
Ngành, Lĩnh vực
Dự án “Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” trong giai đoạn xây dựng hệ thống
Thứ Sáu, 30/10/2020 09:21
Dự án “Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” trong giai đoạn xây dựng hệ thống

Dự án “Nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” sử dụng viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ quản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1310/QĐ-TTg ngày 6/9/2017 và hai Bên đã ký Biên bản thảo luận (ROD) vào ngày 3/5/2018 bao gồm gồm 3 giai đoạn: giai đoạn tư vấn nâng cấp và phát triển hệ thống, giai đoạn xây dựng hệ thống và giai đoạn vận hành hệ thống.

Sau giai đoạn khảo sát hiện trạng sử dụng và các kiến nghị sửa đổi, nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư, hiện tại, Dự án đang bước vào giai đoạn xây dựng hệ thống. Giai đoạn này bao gồm 04 nhiệm vụ quan trọng.

Một là phân tích, đánh giá các ưu nhược điểm của Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư hiện tại, trong đó bao gồm: phân tích, rà soát quy trình hoạt động hệ thống, tình trạng dữ liệu hệ thống, cơ sở hạ tầng phần cứng hệ thống hiện tại và liên kết của hệ thống với các hệ thống khác.

Hai là phối hợp các chuyên gia Hàn Quốc để đưa ra giải pháp cho hệ thống tương lai theo khung chính phủ điện tử Việt Nam đảm bảo các giải pháp cho hệ thống tương lai tuân thủ theo chuẩn khung chính phủ điện tử Việt Nam để có thể chia sẻ, tích hợp cơ sở dữ liệu với các hệ thống khác, đồng thời đảm bảo được an ninh, an toàn thông tin của hệ thống.

Ba là cập nhật pháp luật, chính sách về đầu tư để đưa ra quy trình nghiệp vụ cho hệ thống đầu tư tương lai, trong đó cập nhật pháp luật, chính sách về đầu tư và đưa ra quy trình nghiệp vụ của hệ thống phù hợp với pháp luật, chính sách về đầu tư.

Bốn là thiết lập các mô hình hệ thống tương lai (mô hình ứng dụng, mô hình người dùng, mô hình cơ sở dữ liệu…), bao gồm: Thiết lập kiến trúc kỹ thuật xem xét đến tích hợp hệ thống, tính ổn định, an ninh, khả năng duy trì và tính bền vững và xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp.

Số lượt đọc: 1758
Thông báo