BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 15/07/2024
Ngành, Lĩnh vực
Dự án “Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” trong giai đoạn tư vấn nâng cấp và phát triển hệ thống
Thứ Tư, 21/10/2020 09:18
Dự án “Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” trong giai đoạn tư vấn nâng cấp và phát triển hệ thống

Vào ngày 4 tháng 9 năm 2019, Cục Đầu tư Nước ngoài đã có công văn đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương, Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố có ý kiến về hiện trạng sử dụng và các kiến nghị sửa đổi, nâng cấp, mở rộng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. Qua đó, Sở và Ban Quản lý liên quan sẽ nêu lên hiện trạng sử dụng Hệ thống, đưa ra các khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị nâng cấp hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư trong quả lý các dự án đầu tư nước ngoài, trong quản lý các chương trình và hoạt động xúc tiến đầu tư.

Ngoài ra, trong phiếu khảo sát cũng nêu được thực trạng quản lý nhà nước về các lĩnh vực chuyên ngành đối với các dự án FDI trong KCN, KCX, KKT và KCNC và thực trạng sử dụng và đề xuất, kiến nghị nâng cấp Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư trong nộp hồ sơ cấp GCNĐKĐT, GCNĐKĐTĐC và việc báo cáo định kì đối với các doanh nghiệp FDI.

Tháng 8 năm 2020, Ban Quản lý dự án Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư đã có thông báo tuyển dụng chuyên gia IT cho Dự án để phục vụ giai đoạn tiếp theo (Giai đoạn xây dựng hệ thống).

Số lượt đọc: 677
Thông báo