BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Chủ Nhật, 21/04/2024
Ngành, Lĩnh vực
Hàn Quốc tài trợ 5,5 triệu USD nâng cấp Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư tại Việt Nam
Thứ Bảy, 17/10/2020 09:22
Hàn Quốc tài trợ 5,5 triệu USD nâng cấp Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư tại Việt Nam

Hệ thống thông tin đầu tư được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2008 - 2011 theo Quyết định số 43/2008 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2008.  Hệ thống chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/07/2015 theo quy định của Luật Đầu tư 2014.

Tuy nhiên, do ngân sách và nguồn lực hạn chế, hệ thống mới chỉ đáp ứng được một số yêu cầu cơ bản. Còn nhiều hạn chế, bất cập cần được nâng cấp, điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu.

Dự án “Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” do Hàn Quốc tài trợ sẽ tập trung hỗ trợ Bộ Kế hoạch và Đầu tư nâng cấp hệ thống thông tin hiện có. Đây là dự án quan trọng nhằm tăng cường năng lực thu thập, quản lý và phân tích cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho nhà đầu tư và các công cụ hỗ trợ cho địa phương trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cũng như quản lý dự án trong quá trình hoạt động.

Hệ thống sẽ được triển khai trên cơ sở hệ thống thông tin tích hợp với các hệ thống thông tin quốc gia khác nhằm mục đích khai thác thông tin và xử lý, phân tích cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả và chính xác nhất. Phản hồi là do người dùng yêu cầu.

Bản thảo luận sẽ là cơ sở quan trọng để tiếp tục triển khai dự án. Hai bên cam kết dự án sẽ được triển khai thành công đúng tiến độ, góp phần thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam nói chung và đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam nói riêng, thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Theo Biên bản này, Chính phủ Hàn Quốc sẽ viện trợ không hoàn lại 5,5 triệu USD cho Việt Nam, cộng với vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 700.000 USD để thực hiện dự án trong 4 năm 2018-2021. Tổng vốn của dự án là 6,2 triệu USD. Sau lễ ký, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp với KOICA Việt Nam hoàn thiện các thủ tục phê duyệt dự án.

Trong những năm qua, khu vực đầu tư nước ngoài ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tính đến nay, Việt Nam đã thu hút được 25.524 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký 320 tỷ USD, lũy kế vốn của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt hơn 177 tỷ USD.

Hàn Quốc đang dẫn đầu trong danh sách 126 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với hơn 6.800 dự án đầu tư và tổng vốn đăng ký vượt 59 tỷ USD.

Số lượt đọc: 1641
Thông báo