BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 15/07/2024
Một số tổ chức quốc tế khác
Quy hoạch tổng thể quốc gia, các ngành, vùng và địa phương sẽ lồng ghép các cam kết của Việt Nam tại COP26
Thứ Ba, 15/02/2022 02:22
Quy hoạch tổng thể quốc gia, các ngành, vùng và địa phương sẽ lồng ghép các cam kết của Việt Nam tại COP26

Việt Nam đang xây dựng quy hoạch tổng thể quốc gia, các ngành kinh tế, các vùng và 63 tỉnh, thành phố theo hướng tích hợp tất cả các ngành lĩnh vực, đây là cơ hội để lồng ghép các vấn đề đã cam kết tại COP26.

Chiều ngày 14/02, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tiếp ông Alok Kumar Sharrma, Bộ trưởng, Chủ tịch Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hơp quốc về biến đổi khí hậu (COP26).

Tại Hội nghị COP26, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cam kết mục tiêu phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam vào năm 2050, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội lớn, tạo động lực cho phát triển bền vững của đất nước và phát triển của các ngành, lĩnh vực, đặc biệt là năng lượng.

Cam kết này của Việt Nam sẽ mở ra lộ trình phát triển kinh tế xanh hơn và bền vững hơn. Việt Nam thực hiện cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực trong nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, giảm phác thải khí nhà kính.

“Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì xây dựng quy hoạch tổng thể quốc gia, các ngành kinh tế, các vùng và 63 tỉnh, thành phố theo hướng tích hợp tất cả các ngành lĩnh vực, đây là cơ hội để lồng ghép các vấn đề đã cam kết tại COP26”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết.

Việt Nam đã đưa ra những cam kết rất mạnh mẽ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang nghiên cứu rà soát, điều chỉnh lại các mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với cam kết tại COP 26 theo hướng nhanh hơn, mạnh hơn. Các mục tiêu về giảm phát thải khí nhà kính, xanh hóa các ngành kinh tế. Xanh hóa lối sống và tiêu dùng bền vững, xanh hóa quá trình chuyển đổi sẽ được điều chỉnh, cập nhật phù hợp với cam kết của Việt Nam tại COP26.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan khác của Chính phủ để triển khai cụ thể các cam kết của Việt Nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; tham mưu bố trí các nguồn lực cần thiết phù hợp với Việt Nam để tham gia cùng các tổ chức tài chính quốc tế và các nguồn huy động nước ngoài để thực hiện các dự án nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng bày tỏ mong muốn các nước phát triển, trong đó có Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp Anh, với kiến thức, công nghệ, kinh nghiệm, năng lực tài chính hỗ trợ để Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu đã cam kết tại COP26 cũng như các mục tiêu được đề ra tại Chiến lược tăng trưởng xanh.

Ông Alok Kumar Sharrma đánh giá cao những định hướng Chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam cũng như cam kết giảm phát thải bằng “0” vào năm 2050, đây là yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thu hút đầu tư.

Đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận thêm nhiều nguồn tài chính, các khoản vay bổ sung từ các Ngân hàng phát triển đa phương, các khoản vay thông qua Quỹ Đầu tư Khí hậu (CIFs), Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) và Quỹ thúc đẩy Tài chính xanh cho ASEAN cũng như giải pháp khả thi để thu hẹp khoảng cách về nhu cầu tài chính, giúp Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng xanh.

Ông Alok Kumar Sharrma khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết tại COP 26, thúc đẩy hỗ trợ tài chính, hỗ trợ hướng đến các dự án xanh, mục tiêu thích ứng toàn cầu, đầu tư để thúc đẩy xanh hoá nền kinh tế. Đồng thời kiến nghị Chính phủ Việt Nam cần xây dựng khung khổ pháp lý phù hợp để thu hút khu vực tư nhân tham gia như điện gió, điện ngoài khơi;.../.

Số lượt đọc: 1691
Thông báo