BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 15/07/2024
Vùng, Thông tin
Quy hoạch Bà Rịa – Vũng Tàu trở thành tỉnh công nghiệp, phát triển kinh tế biển
Thứ Tư, 04/05/2022 12:03
Quy hoạch Bà Rịa – Vũng Tàu trở thành tỉnh công nghiệp, phát triển kinh tế biển

Theo Khung định hướng quy hoạch, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ phát triển các ngành kinh tế trụ cột như: công nghiệp, cảng biển và dịch vụ vận tải – logistics, du lịch, nông nghiệp.

Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị nghe báo cáo Khung định hướng quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Khung định hướng quy hoạch).

Theo Liên danh tư vấn lập quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Khung định hướng quy hoạch được lập nhằm mục tiêu phát triển kinh tế Bà Rịa – Vũng Tàu nhanh và bền vững, trở thành một tỉnh/thành phố phát triển trong nhóm dẫn đầu của cả nước.

Ngoài ra, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng được định hướng phát triển các ngành kinh tế trụ cột, như: công nghiệp, cảng biển và dịch vụ vận tải - logistics, du lịch, nông nghiệp dựa trên nền tảng khoa học và đổi mới sáng tạo; hình thành các vùng không gian công nghiệp - cảng biển, du lịch và nông nghiệp…

Mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của Bà Rịa - Vũng Tàu (GRDP) bình quân khoảng 9,3-9,8%/năm; GRDP bình quân đầu người (không tính dầu khí) khoảng 18.000-19.000 USD.

Nền kinh tế tỉnh dựa trên trụ cột chính là công nghiệp, dịch vụ (bao gồm dịch vụ cảng biển, logistic, du lịch, vui chơi giải trí, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo), nông nghiệp công nghệ cao; các năng lực sản xuất mới tổ chức theo chuỗi và hình thành các cụm liên kết ngành (cluster); hoàn thành đầu tư khung hệ thống kết cấu hạ tầng.

Theo đó, cơ cấu các ngành trong tăng trưởng GRDP của Bà Rịa - Vũng Tàu chủ yếu là ngành công nghiệp - xây dựng khoảng 59-59,5%; dịch vụ 27,5-28%; nông - lâm nghiệp - thủy sản 6-6,5%...

Đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng trên 65%. Các đô thị hạt nhân được “thông minh hóa”…

Với mục tiêu đề ra, Khung định hướng quy hoạch xác định tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển dựa trên các yếu tố: 03 hành lang (Hành lang kinh tế ven biển phía Tây, Hành lang kinh tế ven biển phía Nam, Hành lang hỗ trợ phát triển công nghiệp - dịch vụ); 05 trụ cột tăng trưởng (Trung tâm dịch vụ hàng hải, Trung tâm công nghiệp và năng lượng, Trung tâm đô thị - dịch vụ - du lịch, Các ngành công nghiệp có trình độ và năng lực công nghệ sản xuất tiên tiến - dịch vụ logistics - hỗ trợ công nghiệp, Phát triển hệ thống đô thị); 01 trụ cột ổn định xã hội (phát triển nông nghiệp - ổn định đời sống nhân dân khu vực nông thôn gắn với bảo vệ môi trường).

Các thành viên ban chỉ đạo lập quy hoạch cho rằng cần có định hướng phát triển riêng cho Côn Đảo, cũng như đầu tư trung tâm kiểm định, kiểm hoá, chú trọng đường sắt và đường thuỷ nội địa…

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, yêu cầu các sở, ngành, địa phương đánh giá lại thực trạng, mô hình, định hướng phát triển, cung cấp đầy đủ thông tin ngành, lĩnh vực để Liên danh tư vấn cập nhật, hoàn chỉnh lại Khung định hướng quy hoạch.

Theo VnEconomy
Số lượt đọc: 2130
Thông báo