BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Ba, 16/07/2024
Vùng, Thông tin
GRDP Đà Nẵng năm 2021 ước tăng 0,18%
Thứ Năm, 30/12/2021 03:16
GRDP Đà Nẵng năm 2021 ước tăng 0,18%

Ngày 30/12, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng tổ chức họp báo Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2021. Theo đó, GRDP Đà Nẵng năm 2021 ước tăng 0,18% so với năm 2020.

Với tốc độ tăng trưởng 0,18%, năm 2021, Đà Nẵng thuộc nhóm 54 địa phương trên cả nước có mức tăng trưởng dương; xét trong khối 5 thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng cùng với Hà Nội, Hải Phòng có mức tăng trưởng dương.

Xét trong 5 tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Đà Nẵng là địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong Vùng (Thừa Thiên Huế tăng 4,36%; Quảng Nam tăng 5,04%; Quảng Ngãi tăng 6,05% và Bình Định tăng 4,11%).

Trong mức tăng 0,18%, duy nhất có khu vực dịch vụ tăng 1,24%, là trụ đỡ cho cả 3 khu vực kinh tế, đóng góp 0,83 điểm phần trăm vào tốc độ tăng chung; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 2,38%, làm giảm 0,05 điểm; khu vực công nghiệp, xây dựng giảm 2,13%, làm giảm 0,45 điểm và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm 1,44%, làm giảm 0,15 điểm.

Quy mô nền kinh tế Thành phố năm 2021 ước đạt hơn 105.050 tỷ đồng, mở rộng gần 1.826 tỷ đồng so với năm 2020. Trong đó, giá trị tăng thêm (VA) khu vực dịch vụ tăng 1.722 tỷ đồng; VA khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 60,4 tỷ đồng; VA khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 34,5 tỷ đồng; riêng lĩnh vực công nghiệp thu hẹp 94,5 tỷ đồng và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,7 tỷ đồng so với năm 2020.

GRDP bình quân đầu người tính theo giá hiện hành năm 2021 ước đạt 87,87 triệu đồng, tương đương 3.753 USD. Tính theo giá so sánh 2010, GRDP bình quân đầu người năm 2021 giảm 2,0% so với năm 2020. Tuy nhiên, năm 2021 GRDP bình quân đầu người của Đà Nẵng vẫn duy trì ở vị trí cao nhất so với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, và vị trí thứ 4 so với khối 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Thu ngân sách nhà nước không đạt như kỳ vọng, tiếp tục xảy ra tình trạng bội chi ngân sách. Cụ thể, thu ngân sách chỉ đạt hơn 20.000 tỷ đồng, bằng 90,8% so với năm 2020, trong khi đó tổng chi ngân sách hơn 26.800 tỷ đồng, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội khiến thu hút đầu tư giảm sâu, nhất là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tính đến 15/12/2021, Đà Nẵng chỉ cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 39 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, giảm hơn 53% so với năm ngoái. Tuy nhiên, nhờ có một số dự án có vốn đầu tư lớn đã kéo tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng hơn 16% so với năm 2020.

Ngược lại, thu hút đầu tư trong nước tăng về số dự án nhưng tổng vốn đầu tư lại giảm hơn một nửa so với năm 2020 cho thấy sự ảnh hưởng sâu rộng của đại dịch COVID-19 đến quy mô kinh tế toàn Thành phố.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 3.183 triệu USD, tăng 13,2% so với năm 2020. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 487 triệu USD, cao nhất từ trước đến nay, độ mở nền kinh tế Đà Nẵng năm 2021 là 70,9%.

Số lượt đọc: 1421
Thông báo