BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 27/05/2022
Vùng, Thông tin
Hà Nội: GRDP năm 2021 ước tăng 2,92%
Thứ Năm, 30/12/2021 03:16
Hà Nội: GRDP năm 2021 ước tăng 2,92%

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, GRDP quý IV của Thành phố ước tăng 6,69%, cả năm 2021 ước tăng 2,92%.

Theo đó, ước tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cả năm 2021 là 262.984 tỷ đồng, bằng 111,7% dự toán Trung ương giao (104,6% dự toán Thành phố giao), bằng 91,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Chi ngân sách địa phương năm 2021 ước đạt 84.773,9 tỷ đồng (không thay đổi so với số đã ước đạt), bằng 87,2% dự toán Trung ương giao (78,1% dự toán Thành phố giao).

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2021 ước tăng 4,8% (năm 2020, tăng 4,7%); kim ngạch xuất khẩu tháng 12 ước đạt 1.433 triệu USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cả năm 2021 tăng 1,77% (năm 2020 tăng 2,67%), thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây…

Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố quý IV ước thực hiện 160,2 nghìn tỷ đồng, tăng 88% so với quý III và tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung năm 2021, vốn đầu tư phát triển đạt 410,1 nghìn tỷ đồng, giảm 0,8%.

Tính đến ngày 27/12/2021, Thành phố giải ngân gần 25,4 nghìn tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch vốn Thành phố giao và đạt 60,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Toàn Thành phố giải ngân tăng thêm hơn 4 nghìn tỷ đồng so với ngày 30/11/2021./.

Số lượt đọc: 489
Thông báo