BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Chủ Nhật, 21/04/2024
Vùng, Thông tin
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Thứ Hai, 27/09/2021 03:16
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đang được Bộ GD&ĐT lấy ý kiến đóng góp.

Theo Bộ GD& ĐTviệc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86 nhằm góp phần giải quyết những tồn tại trong  thực hiện quy định của pháp luật về  hợp tác, đầu tư với nước ngoài của các cơ sở GDĐT, trong đó những bất cập có việc thực hiện Nghị định số 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Bộ GD&ĐT cho biết, quan điểm xây dựng Nghị định là nội dung Nghị định phải bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp và các Luật liên quan. Bảo đảm công tác quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi của người học, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, phù hợp với quan điểm của Đảng, Chính phủ về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục. Tạo điều kiện thu hút hợp tác, đầu tư nước ngoài có chất lượng, có chọn lọc, đảm bảo “phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân; có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội...

Nghị định sửa đổi, bổ sung tập trung vào các quy định quản lý các các yếu tố liên quan đến chương trình giáo dục, người học, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và công khai minh bạch các yếu tố nước ngoài. Một số nội dung chính dự kiến sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

Bổ sung đối tượng thực hiện liên kết giáo dục: Bổ sung đối tượng thực hiện liên kết giáo dục là các cơ sở giáo dục tư thục được thành lập và hoạt động tại Việt Nam (không phân biệt vốn đầu tư trong nước hay nước ngoài) và tổ chức giáo dục có uy tín, kinh nghiệm và chất lượng hoạt động hợp pháp ở nước ngoài, được cơ quan, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài công nhận về chất lượng giáo dục.

Bổ sung quy định cho phép đầu tư theo lộ trình để tạo điều kiện cho nhà đầu tư trong giai đoạn đầu, quy mô tuyển sinh chưa đạt mức tối đa. Tuy nhiên, nhà đầu tư phải có cam kết đầu tư đủ sau 5 năm kể từ ngày có quyết định cho phép hoạt động.

Sửa đổi nội dung liên quan đến quy hoạch khi cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thành lập cơ sở giáo dục để phù hợp quy định Luật giáo dục đại học và Luật quy hoạch. 

Bổ sung quy định về công khai cụ thể các yếu tố nước ngoài đối với các cơ sở giáo dục như: (i) chương trình giáo dục nước ngoài và kiểm định; (ii) giáo viên người nước ngoài; (iii) quốc tịch học sinh để đảm bảo việc minh bạch thông tin. 

Bổ sung quy định về việc đăng ký thực hiện chương trình giáo dục của nước ngoài cho học sinh Việt Nam đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài thành lập mới hoặc mới bắt đầu thực hiện dạy chương trình giáo dục của nước ngoài. Mục tiêu là các chương trình giáo dục nước ngoài giảng dạy cho đối tượng học sinh là người Việt Nam phải là chương trình được cơ quan có thẩm quyền công nhận, bảo đảm quyền lợi của người học. 

Bổ sung, điều chỉnh một số quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài để phù hợp quy định về tự chủ của cơ sở GDĐH theo Luật giáo dục đại học sửa đổi năm 2018. 

Bổ sung trách nhiệm thanh kiểm tra, giám sát, đánh giá và giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm theo thẩm quyền, nêu rõ trách nhiệm của địa phương trong việc quản lý các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài. 

Sửa đổi một số nội dung trong các quy định về cơ sở vật chất, thiết bị của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài cho phù hợp với các quy định hiện hành theo nguyên tắc, quy định đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục không thấp hơn so với đầu tư trong nước.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã tổ chức các hoạt động rà soát, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về hợp tác, đầu tư với nước ngoài của các cơ sở giáo dục, trong đó có việc thực hiện Nghị định số 86. Từ đó, Bộ đã nhận thấy Nghị định số 86 đã bộc lộ một số điểm bất cập, chưa phù hợp với thực tế và một số quy định chưa đồng bộ với các luật mới ban hành.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 1674
Thông báo