BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Chủ Nhật, 21/04/2024
Vùng, Thông tin
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao và cụm công nghiệp
Thứ Hai, 27/09/2021 11:43
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao và cụm công nghiệp

Nhiều nhóm giải pháp đã được đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị trực tuyến “Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao và cụm công nghiệp, do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì vào sáng ngày 20/9/2021

Sáng 20/9, tại trủ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì hội nghị trực tuyến “Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao và cụm công nghiệp. 

Tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng sâu rộng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp. Nền kinh tế thế giới và trong nước gặp khó khăn làm tổng cầu giảm mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường đầu vào và đầu ra của doanh nghiệp trong khu, cụm; môi trường sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị xáo trộn.