BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 27/05/2022
Vùng, Thông tin
Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ DN tỉnh Nam Định
Thứ Tư, 04/08/2021 03:39
Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ DN tỉnh Nam Định

Trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định thuộc Văn phòng UBND tỉnh, UBND tỉnh Nam Định đã ra quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định (Trung tâm), kể từ ngày 1/8/2021

Trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định thuộc Văn phòng UBND tỉnh, UBND tỉnh Nam Định đã ra quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định (Trung tâm), kể từ ngày 1/8/2021.

Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư

Cụ thể, theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị tại Quyết định số 1605 /QĐ-UBND ngày 29/7/2021, thì Trung tâm sẽ là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh, có con dấu để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu sự chỉ đạo, điều hành và quản lý trực tiếp của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trung tâm có chức năng hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; là đầu mối thực hiện việc tham mưu, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh triển khai các Chương trình xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp và phối hơp tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục đầu tư nhằm góp phần thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh.

Cụ thể, về xúc tiến đầu tư Trung tâm sẽ giúp UBND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn và hàng năm về xúc tiến đầu tư; Nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh quyết định hoặc xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách về xúc tiến đầu tư thuộc các thành phần kinh tế; Giúp UBND tỉnh tổ chức các hội nghị, hội thảo; các cuộc tiếp xúc với các nhà đầu tư, vận động, xây dựng chương trình hợp tác đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tìm hiểu, tham gia, nắm bắt cơ hội đầu tư; Giúp UBND tỉnh xây dựng, hình thành cơ sở dữ liệu về đầu tư và cung cấp thông tin cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xây dựng hình ảnh về môi trường thu hút đầu tư; cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giúp nhà đầu tư hình thành ý tưởng khởi sự dự án…

Về việc tiếp nhận và xử lý thủ tục đầu tư, Trung tâm sẽ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy chế hoạt động của Bộ phận một cửa liên thông do Trung tâm chủ trì để tiếp nhận hồ sơ, xử lý và trả kết quả đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư; Quản lý, điều hành hoạt động của bộ phận một cửa liên thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa theo quy định của pháp luật cho các nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; Chủ trì hướng dẫn, tiếp nhận các thủ tục đầu tư chuyển giao cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả cuối cùng cho nhà đầu tư, gồm các thủ tục hành chính (Chấp thuận chủ trương đầu tư, khảo sát lựa chọn địa điểm, quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; Chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư khu đô thị mới;  Thẩm định thiết kế cơ sở của các cơ quan quản lý chuyên ngành; Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy; Đăng ký, thẩm định và phê duyệt hồ sơ về môi trường; Xác định giá đất; Giao đất hoặc cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Các thủ tục khác theo quy định của pháp luật).

Cung cấp dịch vụ hỗ trợ tư vấn nhà đầu tư

Về nhiệm vụ thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp, Trung tâm sẽ thực hiện các chức năng cung cấp các dịch vụ công nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư của các nhà đầu tư, hỗ trợ kịp thời các nhà đầu tư trong suốt quá trình đầu tư trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn, tư vấn cho các cá nhân, tổ chức kinh tế lựa chọn đối tác đầu tư, hình thức đầu tư, phương thức đầu tư phù hợp; hỗ trợ các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư, hình thành dự án đầu tư, vận động xúc tiến đầu tư theo các chương trình dự án (bao gồm cả xúc tiến đầu tư ra nước ngoài); Tư vấn về chính sách, pháp luật đầu tư, về thủ tục hành chính phục vụ cho hoạt động đầu tư; các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư; Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh xây dựng, đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư đối với các dự án trong danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tiếp nhận, tổng hợp ý kiến phản ánh của các nhà đầu tư, chủ trì khâu nối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, 4 đối thoại nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án đầu tư và triển khai hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh, báo cáo, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết;  Thực hiện các hoạt động dịch vụ có thu theo quy định của pháp luật như: Cung cấp thông tin về doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cho các đối tượng có nhu cầu; tư vấn lập chính sách, lập hồ sơ dự án và các dịch vụ khác theo yêu cầu của nhà đầu tư…

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo (định kỳ và đột xuất) tình hình tổ chức hoạt động xúc tiến, hỗ trợ đầu tư, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xúc tiến, thu hút, hỗ trợ đầu tư; xử lý kịp thời những vướng mắc, phát sinh về trình tự thủ tục, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, nhà tài trợ, từng bước khắc phục những hạn chế yếu kém, nâng cao hiệu quả, thu hút đầu tư các nguồn vốn…

Trung tâm sẽ có 05 Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Tổ Hành chính - Quản trị; Tổ Tổng hợp và Giám sát giải quyết thủ tục hành chính; Tổ Xúc tiến đầu tư; và Tổ Hướng dẫn - Hỗ trợ - Tiếp nhận và trả kết quả.

Cùng ngày ban hành Quyết định số 1605, UBND tỉnh Nam Định cũng ban hành Quyết định số 1601 /QĐ-UBND, về việc giải thể Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định.

Số lượt đọc: 1853
Thông báo