BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 19/07/2024
Tin đầu tư
Hội nghị hợp tác kinh tế, đầu tư Việt Nam - Lào năm 2012
Thứ Sáu, 28/03/2014 11:44

Ngày 07 tháng 7 năm 2012, tại Đà Nẵng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào đã tổ chức Hội nghị hợp tác kinh tế, đầu tư Việt Nam – Lào năm 2012. Phó Thủ tướng Chính Phủ Việt Nam, Chủ tịch Phân ban hợp tác đầu tư Việt Nam – Lào Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Chính phủ Lào, Chủ tịch phân ban hợp tác Lào-Việt Nam Sổm xa vạt Lềnh Xa Vát đến dự và chủ trì Hội nghị. Hội nghị này nằm trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu năm 2012 giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào.

Tại Hội nghị, hai Bên đã kiểm điểm về sự phối hợp trong công tác quản lý hoạt động hợp tác kinh tế, đầu tư, giữa hai nước thời gian qua; đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp trong công tác quản lý các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào trong thời gian tới. Ngoài ra, hai Bên cũng đánh giá về sự hợp tác trong lĩnh vực ODA và các lĩnh vực chuyên môn khác của hai Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, tính đến hết tháng 6/2012, Việt Nam có 214 dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư sang Lào còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký đầu tư của các nhà đầu tư Việt Nam đạt trên 3,45 tỷ USD. Lào đứng thứ nhất trong tổng số 60 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam và Việt Nam hiện đứng vị trí thứ 3 trong tổng số 52 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư trực tiếp tại Lào. Năm 2011, Việt Nam có 15 dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư sang Lào với tổng  vốn đầu tư đăng ký đạt 477,4 triệu USD, tương đương năm 2010, đứng vị trí thứ 2 trong tổng số 19 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2011; trong 6 tháng đầu năm 2012, phía Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 7 dự án đầu tư tại Lào, với tổng vốn đầu tư khoảng 42,1 triệu USD.

Tính đến nay, vốn thực hiện của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đạt khoảng 691 triệu USD, trong đó một số dự án đã đi vào hoạt động đạt hiệu quả tốt, nhà đầu tư đã có doanh thu và đã thực hiện các nghĩa vụ tài chính với các cơ quan nhà nước Lào và tạo ra việc làm ổn định cho khoảng hàng vạn lao động của Lào. 

Theo báo cáo của các nhà đầu tư, một số dự án đầu tư quy mô lớn của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đã bắt đầu đi vào hoạt động như dự án 10.000 cao su của Công ty cao su Đắk Lắk đã khai thác mủ cao su từ năm 2011; một số dự sẽ đi vào hoạt động từ cuối năm 2012 như dự án Thủy điện Sekeman 3 công suất 250 MW; dự án 10.000 ha cao su của Công ty cổ phần Hoàng Anh - Gia Lai; dự án trồng cao su của Công ty cổ phần cao su Dầu tiếng tại tỉnh Chăm-pa-sắc và dự án trồng cao su của Công ty hữu nghị Lào – Việt tại tỉnh Sêkông… 

Tuy nhiên, hai Bên cũng nhận thấy rằng, hoạt động đầu tư tại Lào của các doanh nghiệp Việt Nam thời gian qua vẫn còn một số khó khăn, tồn tại cần được khắc phục. Trong quá trình thực hiên, nhà đầu tư chưa lường hết được các khó khăn khi đầu tư tại Lào nên một số dự án đầu tư chậm tiến độ dẫn đến phải gia hạn nhiều lần, khả năng tài chính của một số doanh nghiệp còn hạn chế, một số doanh nghiệp chưa tuân thủ nghiêm túc chế độ báo cáo, còn một số dự án để xảy ra mâu thuẫn giữa các bên trong liên doanh hoặc chưa thống nhất giữa các doanh nghiệp Việt Nam; một số nhà đầu tư chưa chấp hành tốt quy định về đầu tư của Lào. 

Tại Hội nghị, hai Bên thống nhất sớm hoàn thiện nội dung Nghị định thư về việc sửa đổi, bổ sung Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư mới thay thế cho Hiệp định đã ký năm 1996 để có thể ký kết trong năm 2012; định kỳ cung cấp thông tin về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư để tiện cho việc rà soát, đối chiếu, theo dõi, quản lý sau cấp giấy chứng nhận đầu tư; đặc biệt là phối hợp trong việc ra soát thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực thủy điện, khoáng sản và trồng cây công nghiệp đã được nêu trong các Hiệp định giữa hai Chính phủ và các thỏa thuận giữa các Bộ, ngành liên quan của hai nước. Hai Bên cũng nhất trí duy trì cơ chế đối thoại giữa đại các cơ quan của Chính phủ hai nước với đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào nhằm trao đổi, kiến nghị giải quyết những vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào; cũng như đề xuất việc hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan, trong đó có vấn đề liên quan đến hài hòa thủ tục, đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Sæm- x•- v¹t LÒnh-xa-v¾t đánh giá cao các nỗ lực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hai nước trong thời gian qua và cho rằng, cơ chế giao lưu định kỳ hàng năm giữa hai Bộ Kế hoạch và Đầu tư hai nước cần được duy trì thường xuyên để các cán bộ, công chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư hai nước có điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và hiểu biết nhau hơn. 

Kết luận tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt Nam - Lào Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ và có hiệu quả giữa hai Bộ Kế hoạch và Đầu tư hai nước; đồng thời yêu cầu hai cơ quan tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ với nhau để tham mưu cho hai Chính phủ trong việc thúc đẩy gia tăng mạnh mẽ các hoạt động hợp tác kinh tế, đầu tư giữa hai nước; tăng cường công tác quản lý các hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của hai nước, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện và bền chặt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Kết thúc Hội nghị, Lãnh đạo Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào đã chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong năm 2012 giữa hai Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Kế hoạc và Đầu tư Lào. 
Số lượt đọc: 958
Thông báo