BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Ba, 28/06/2022
Thông báo
Công văn số 6914/BKHĐT-ĐTNN gửi Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Ngân hàng nhà nước báo cáo tình hình ĐTNN quý III năm 2018
Thứ Tư, 03/10/2018 02:43

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 71 Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Khoản 3 Điều 52 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, đề nghị Quý cơ quan cung cấp thông tin định kỳ quý III cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình cấp, điều chỉnh, tạm dừng, giãn tiến độ và chấm dứt hoạt động của các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực phụ trách của đơn vị mình để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Biểu mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 (Biểu mẫu gửi kèm theo). Báo cáo của Quý cơ quan đề nghị gửi về Cục Đầu tư nước ngoài* – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6B Hoàng Diệu, Hà Nội và bản mềm (file) gửi về địa chỉ email: tonghop.dtnn@mpi.gov.vn trước ngày 12/10/2018.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư  trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của Quý Cơ quan./.
 Công văn đã ký: 6914 CV gui cac bo nganh bc quy III.pdf
 Biểu mẫu báo cáo: Bieu mau bao cao Bo.xlsx* Truy cập website của Cục Đầu tư nước ngoài để tải về các mẫu báo cáo tại địa chỉ http://fia.mpi.gov.vn/ Điện thoại: 0804 4050, 0804 8087, Fax: 024-3734 3769


Số lượt đọc: 425
Thông báo