BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Năm, 23/05/2024
Số liệu FDI hàng tháng
Tình hình Đầu tư nước ngoài tháng 5 năm 2014
Thứ Tư, 03/12/2014 10:10
Tình hình Đầu tư nước ngoài tháng 5 năm 2014

Tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong 5 tháng đầu năm 2014, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 5,509 tỷ USD, bằng 65,7% so với cùng kỳ 2013.

1.     Tình hình hoạt động:

Vốn thực hiện:

Trong 5 tháng đầu năm 2014, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được  tỷ 4,6 tỷ USD, tăng 0,4 % so với cùng kỳ năm 2013.   Tình hình xuất, nhập khẩu:

Xuất khẩu của khu vực ĐTNN (kể cả dầu thô) trong 5 tháng đầu năm 2014 dự kiến đạt 39,45 tỷ USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2013 và chiếm 67% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô trong 5 tháng đạt 36,39 tỷ USD tăng 18,6% so với cùng kỳ 2013.

Nhập khẩu của khu vực ĐTNN tính đến tháng 5 năm 2014 đạt 32,55 tỷ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2013 và chiếm 57% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung 5 tháng, khu vực ĐTNN xuất siêu 4,46 tỷ USD.

2. Tình hình cấp GCNĐT:

Theo các báo cáo nhận được, tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2014 cả nước có 500 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký 3,669 tỷ USD, bằng 83% so với cùng kỳ năm 2013.

Đến 20 tháng 5 năm 2014, có 167 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 1,84 tỷ USD, bằng 46,4% so với cùng kỳ năm 2013.

Tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong 5 tháng đầu năm 2014, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 5,509 tỷ USD, bằng 65,7% so với cùng kỳ 2013.

Theo lĩnh vực đầu tư:

Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 254 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 3,92 tỷ USD, chiếm 71,2% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 5 tháng năm 2014. Lĩnh vực xây dựng đứng thứ 2 với 49 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 463,17 triệu USD, chiếm 8,4%. Đứng thứ 3 là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 9 dự án đăng ký mới, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 399,33 triệu USD, chiếm 7,2%.  Tiếp theo là lĩnh vực Y tế và trợ giúp xã hội với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 225,93 triệu USD.

Theo đối tác đầu tư:

Tính từ đầu năm 2014 đến nay, đã có 38 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm 1,31 tỷ USD, chiếm 24% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Hồng Kông  đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 629,9 triệu USD, chiếm 11,4 % tổng vốn đầu tư; Nhật Bản đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 588,6 triệu USD, chiếm 10,7% tổng vốn đầu tư; Tiếp theo là Singapore đứng ở vị trí thứ 4 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm khoảng 513,4 triệu USD, chiếm 9,3% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Theo địa phương

Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với 813,59 triệu USD vốn đăng ký mới và tăng thêm chiếm 14,8% tổng vốn đầu tư. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 775,62 triệu USD, chiếm 14,1%. Đồng Nai đứng thứ 3 với 579,74 triệu USD vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm. Tiếp theo là Quảng Ninh, Tây Ninh, Hải Dương với quy mô vốn đăng ký lần lượt là 569,8 triệu USD; 349,9 triệu USD và 351 triệu USD.

Một số dự án lớn được cấp phép trong 5 tháng năm 2014:

- Dự án Cty cổ phần Xi măng Thăng Long (nhà máy xi măng Thăng Long) do nhà đầu tư Indonesia đầu tư tại Quảng Ninh với tổng vốn đầu tư đăng ký 352,65 triệu USD;

- Dự Cty TNHH Bệnh viện quốc tế Đại An Việt Nam - Canada tại Hải Dương với tổng vốn đầu tư 225 triệu USD;

- Dự án Cty TNHH Khu công nghiệp Texhong Hải Hà Việt Nam tại Quảng Ninh với tổng vốn đầu tư 215 triệu USD;

- Dự án Khu chung cư phường 22 quận Bình Thạnh tại Thành phố Hồ Chí Minh        với tổng vốn đầu tư 200,11 triệu USD;

- Dự án Cty TNHH Ilshin Việt Nam của nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư tại Tây Ninh với tổng vốn đầu tư 177 triệu USD triệu USD. 
Số liệu kèm theo: FDI 5.2014 - final.xls

Số lượt đọc: 2209
Thông báo