BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Ba, 16/07/2024
Số liệu FDI hàng tháng
Tình hình đầu tư nước ngoài 8 tháng năm 2014
Thứ Sáu, 21/11/2014 10:55
Tình hình đầu tư nước ngoài 8 tháng năm 2014

Tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong 8 tháng năm 2014, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 10,23 tỷ USD, bằng 81% so với cùng kỳ 2013.

1.Tình hình hoạt động:

Vốn thực hiện:

Trong 8 tháng  năm 2014, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được tỷ 7,9 tỷ USD, tăng 4,5 % so với cùng kỳ năm 2013.   
Tình hình xuất, nhập khẩu:

Xuất khẩu của khu vực ĐTNN (kể cả dầu thô) trong 8 tháng năm 2014 đạt 65,23  tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2013 và chiếm 67,3% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô trong 8 tháng đạt 59,64 tỷ USD tăng 15,8% so với cùng kỳ 2013.

Nhập khẩu của khu vực ĐTNN tính đến tháng 8 năm 2014 đạt 53,37 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2013 và chiếm 56% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung 8 tháng, khu vực ĐTNN xuất siêu 11,8 tỷ USD.

2. Tình hình cấp GCNĐT:

Theo các báo cáo nhận được, tính đến ngày 20 tháng 8 năm 2014 cả nước có 992 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký 7,24 tỷ USD, bằng 97,9% so với cùng kỳ năm 2013.

Đến 20 tháng 8 năm 2014, có 349 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 2,98 tỷ USD, bằng 57,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong 8  tháng năm 2014, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 10,23 tỷ USD, bằng 81% so với cùng kỳ 2013.

Theo lĩnh vực đầu tư:

Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 492 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 7 tỷ USD, chiếm 68,4% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 8 tháng năm 2014. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với 23 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 1,15 tỷ USD, chiếm 11,3%. Đứng thứ 3 là lĩnh vực xây dựng với 74 dự án đăng ký mới, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 552,8 triệu USD, chiếm 5,4%.  Tiếp theo là lĩnh vực Y tế và trợ giúp xã hội với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 414,7 triệu USD.

Theo đối tác đầu tư:

Tính từ đầu năm 2014 đến nay, đã có 51 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm 3,22 tỷ USD, chiếm 31,5% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Nhật Bản đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,27 tỷ USD, chiếm 12,5 % tổng vốn đầu tư; Hồng Kông đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,19 tỷ  USD, chiếm 11,7% tổng vốn đầu tư; Tiếp theo là Singapore đứng ở vị trí thứ 4 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm khoảng 972,8 triệu USD, chiếm 9,5% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Theo địa phương

Trong 8 tháng năm 2014 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 46 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó dẫn đầu về đầu tư nước ngoài là Bắc Ninh với 1,35 tỷ USD vốn đăng ký mới và tăng thêm chiếm 13,3% tổng vốn đầu tư. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,11 tỷ USD, chiếm 10,9%. Bình Dương đứng thứ 3 với 1,1 tỷ USD vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm, chiếm 10,8%. Tiếp theo là Đồng Nai, Hà Nội, Hải Phòng với quy mô vốn đăng ký lần lượt là 861,3 triệu USD; 849,9 triệu USD và 669,1 triệu USD.

Một số dự án lớn được cấp phép trong 8 tháng năm 2014:

- Dự án Công ty TNHH SamSung Display Bắc Ninh do nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư tại Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư đăng ký 1 tỷ USD;

- Dự án Công ty cổ phần Xi măng Thăng Long (nhà máy xi măng Thăng Long) do nhà đầu tư Indonesia đầu tư tại Quảng Ninh với tổng vốn đầu tư đăng ký 352,75 triệu USD;

- Dự Công ty TNHH Bệnh viện quốc tế Đại An Việt Nam - Canada tại Hải Dương với tổng vốn đầu tư 225 triệu USD;

- Dự án Công ty TNHH Khu công nghiệp Texhong Hải Hà Việt Nam tại Quảng Ninh với tổng vốn đầu tư 215 triệu USD; 
           Bảng biểu kèm theo


Số lượt đọc: 2262
Thông báo