BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 20/05/2024
Số liệu FDI hàng tháng
Tình hình Đầu tư nước ngoài 2 tháng năm 2015
Thứ Năm, 03/03/2016 04:18
Tình hình Đầu tư nước ngoài 2  tháng năm 2015

Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,192 tỷ USD, bằng 77,5% so với cùng kỳ năm 2014.

1. Tình hình hoạt động:

Vốn thực hiện:

Tính đến ngày 20/02/2015, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 1,2 tỷ USD, tăng 7,1 % so với cùng kỳ năm 2014.

Tình hình xuất, nhập khẩu:

Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) trong 2 tháng đầu  năm 2015 đạt 15,988 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2014 và chiếm 69% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô  đạt 15,38 tỷ USD tăng 16,5% so với cùng kỳ 2014.

Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài tính trong 2 tháng đầu năm 2015 đạt 13,95 tỷ USD, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2014 và chiếm 61% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2015, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 2,03 tỷ USD.

2. Tình hình cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

Theo các báo cáo nhận được, tính đến ngày 20 tháng 2 năm 2015 cả nước có 148 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký là 712,29 triệu USD, bằng 85,7% so với cùng kỳ năm 2014; và có 58 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 480,5 triệu USD, bằng 67,8 % so với cùng kỳ năm 2014.

Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,192 tỷ USD, bằng 77,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Theo lĩnh vực đầu tư:

Trong 2 tháng đầu năm 2015 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 13 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 65 dự án đầu tư đăng ký mới, và 40 lượt dự án tăng vốn với tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 952 triệu USD, chiếm đến 79,8% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 2 tháng. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 111,43 triệu USD, chiếm 9,3% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ 3 là lĩnh vực bán buôn bán lẻ sửa chữa với 17 dự án đầu tư mới và 4 dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 71,22 triệu USD.

Theo đối tác đầu tư:

Trong 2 tháng đầu năm đã có 28 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. BritishVirginIslands dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 351,39 triệu USD, chiếm 29,5% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Hàn Quốc đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 222,11 triệu USD, chiếm 18,6% tổng vốn đầu tư; Nhật Bản đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 169,83 triệu USD, chiếm 14,2% tổng vốn đầu tư.

Theo địa bàn đầu tư:

Trong 2 tháng đầu năm 2015 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 23 tỉnh thành phố, trong đó TP Hồ Chí Minh là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với 40 cấp mới và 17 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 497,9 triệu USD, chiếm 41,7% tổng vốn đầu tư. Hải Phòng đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 213,86 triệu USD, chiếm 17,9%. Bình Dương đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm 134,04 triệu USD chiếm 11,2% tổng vốn đầu tư.

Một số dự án lớn được cấp phép trong 2 tháng đầu năm 2015 là:

- Dự án Cty TNHH Worldon (Việt Nam) tổng vốn đầu tư 300 triệu USD do nhà đầu tư BritishVirginIslands đầu tư tại Tp Hồ Chí Minh với mục tiêu sản xuất sản phẩm may mặc cao cấp.

- Dự án Cty TNHH Regina Miracle International Việt Nam tại Hải Phòng điều chỉnh tăng vốn đầu tư 90 triệu USD dự án này do nhà đầu tư Hồng Kông với mục tiêu sản xuất các loại áo lót và quần lót nữ.

- Dự án Cty TNHH Chuo Việt Nam tại Hải Phòng điều chỉnh tăng vốn đầu tư 50 triệu USD dự án này do nhà đầu tư Nhật Bản với mục tiêu dự án quy hoạch, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng; Khu căn hộ và căn hộ cao cấp cùng các hạng mục phụ trợ để bán và cho thuê; Tổ hợp trung tâm thương mại và mua sắm đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Số liệu kèm theo: FDI 2.2015 web.xls

Số lượt đọc: 2812
Thông báo