BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Ba, 16/07/2024
Số liệu FDI hàng tháng
Tình hình đầu tư nước ngoài 6 tháng năm 2015
Thứ Hai, 21/09/2015 09:22
Tình hình đầu tư nước ngoài 6  tháng năm 2015

Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 5,49 tỷ USD, bằng 80,2% so với cùng kỳ năm 2014.

1.Tình hình hoạt động:

Vốn thực hiện:

Trong 6 tháng đầu năm 2015, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 6,3 tỷ USD, tăng 9,6% với cùng kỳ năm 2014.

Tình hình xuất, nhập khẩu:

Xuất khẩu của khu vực ĐTNN (kể cả dầu thô) trong 6 tháng năm 2015 đạt 54,88 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2014 và chiếm 71% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhập khẩu của khu vực ĐTNN 6 tháng năm 2015 đạt 48,8 tỷ USD, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2014 và chiếm 60% tổng kim ngạch nhập khẩu. Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2015, khu vực ĐTNN xuất siêu 6,07 tỷ USD.

2. Tình hình cấp GCNĐT:

Theo các báo cáo nhận được, tính đến ngày 20 tháng 6 năm 2015 cả nước có 757 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký là 3,83 tỷ USD, bằng 79% so với cùng kỳ năm 2014. Có 281 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 1,65 tỷ USD, bằng 83% so với cùng kỳ năm 2014.

Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 5,49 tỷ USD, bằng 80,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong 6 tháng đầu năm 2015 số lượt dự án cấp mới và tăng vốn đều tăng hơn so với cùng kỳ năm 2014, số dự án cấp mới tăng hơn 15,4% và số dự án tăng vốn tăng 28,3% so với cùng kỳ năm 2014, tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm 2015 không có các dự án quy mô lớn như cùng kỳ năm 2014 vì vậy số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm giảm so với cùng kỳ.

 Theo lĩnh vực đầu tư:

Trong 6 tháng đầu năm 2015 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 16 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực Công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 338 dự án đầu tư đăng ký mới và 190 lượt dự án tăng vốn, với tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 4,18 tỷ USD, chiếm 76,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 11 dự án đăng ký mới và 7 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 465,5 triệu USD, chiếm 8,5% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ 3 là lĩnh vực Bán buôn bán lẻ sửa chữa với 119 dự án đầu tư mới và 26 lượt dự án tăng vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 276,5 triệu USD.

Theo đối tác đầu tư:

Đã có 48 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,52 tỷ USD, chiếm 27,7% tổng vốn đầu tư tại Việt Nam. BritishVirginIslands đứng vị trí thứ 2 với số vốn là 684,8 triệu USD chiếm 12,5% tổng vốn đầu tư, Thổ Nhĩ Kỳ đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 660,2 triệu USD, chiếm 12% tổng vốn đầu tư; Hồng Kông đứng vị trí thứ 4 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 627,5 triệu USD, chiếm 11,4% tổng vốn đầu tư.

Theo địa bàn đầu tư:

Trong 6 tháng đầu năm 2015 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 42 tỉnh thành phố, trong đó TP Hồ Chí Minh là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,12 tỷ USD, chiếm 20,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đồng Nai đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,03 tỷ USD, chiếm 18,8%. Hải Phòng đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm 433,7 triệu USD, chiếm 7,9%.

Một số dự án lớn được cấp phép trong 6 tháng năm 2015 là:

- Dự án Cty TNHH Hyosung Đồng Nai tổng vốn đầu tư 660 triệu USD do nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ đầu tư tại Khu công nghiệp Đồng Nai với mục tiêu sản xuất và gia công các loại sợi.

- Dự án Cty TNHH Worldon (Việt Nam) tổng vốn đầu tư 300 triệu USD do nhà đầu tư BritishVirginIslands đầu tư tại Tp Hồ Chí Minh với mục tiêu sản xuất sản phẩm may mặc cao cấp.

- Dự án nhà máy sợi, vải màu Lu Thai (Việt Nam) tổng vốn đầu tư 160,8 triệu USD do nhà đầu tư Hồng Kông tại tỉnh Tây Ninh với mục tiêu sản xuất sợi, sản xuất vải màu.

- Dự án Cty TNHH MTV điện gió Trà Vinh 1 tại Trà Vinh đầu tư trong lĩnh sản xuất điện từ năng lượng gió cung cấp điện vào lưới điện quốc gia, do nhà đầu tư Hàn Quốc dự án được đầu tư với số vốn là 120 triệu USD.

Bảng số liệu: FDI 6.2015.xls

Số lượt đọc: 2711
Thông báo