BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 19/07/2024
Thủ tục đầu tư
Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thông qua hình thức đấu giá, đấu thầu trong Khu công nghệ cao
Thứ Sáu, 07/01/2022 10:15
Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thông qua hình thức đấu giá, đấu thầu trong Khu công nghệ cao

Câu hỏi: Đề nghị hướng dẫn về việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thông qua hình thức đấu giá, đấu thầu trong Khu công nghệ cao

Trả lời:

Theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư, đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên cùng nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị thực hiện dự án đầu tư tại một địa điểm được quy định tại khoản 7 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Pháp luật về đấu thầu không hạn chế việc tổ chức, cá nhân có hoạt động lựa chọn nhà đầu tư không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư được chọn áp dụng theo quy định của Nghị định này.

Số lượt đọc: 5296
Thông báo