BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 24/06/2024
Đầu tư vào Việt Nam
Tình hình đầu tư nước ngoài 4 tháng đầu năm 2024
Tình hình đầu tư nước ngoài 4 tháng đầu năm 2024
Thứ Hai, 06/05/2024 04:39

Tính đến 20/04/2024, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà ĐTNN đạt hơn 9,27 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2023. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 6,28 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Xem chi tiết
Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định quy định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư
Thứ Tư, 31/01/2024 08:48

Tại mục 5 Nghị quyết số 110/2023/QH15 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã đồng ý chủ trương, giao Chính phủ trong năm 2024 xây dựng dự thảo Nghị định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn thu thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu và các nguồn hợp pháp khác để ổn định môi trường đầu tư, khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước đối với một số lĩnh vực cần khuyế

Xem chi tiết
Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2023
Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2023
Thứ Ba, 16/01/2024 03:45

Tính đến 20/12/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà ĐTNN đạt gần 36,61 tỷ USD, tăng 32,1% so với cùng kỳ. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 23,18 tỷ USD, tăng 3,5% so với năm 2022.

Xem chi tiết
Tình hình đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 3 tháng đầu năm 2023
Tình hình đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 3 tháng đầu năm 2023
Thứ Hai, 27/03/2023 05:43

Tính đến 20/03/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà ĐTNN đạt gần 5,45 tỷ USD, bằng 61,2% so với cùng kỳ. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng hơn 4,3 tỷ USD, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2022

Xem chi tiết
Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2022
Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2022
Thứ Năm, 22/12/2022 04:57

Tính đến 20/12/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà ĐTNN đạt gần 27,72 tỷ USD, bằng 89% so với cùng kỳ năm 2021. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt gần 22,4 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2021. Số dự án mới tăng 17,1% nhưng do năm 2022 ít dự án lớn hơn năm 2021 nên kéo tổng vốn đầu tư năm 2022 thấp hơn so với cùng kỳ .

Xem chi tiết
Xu hướng ĐTNN vào Việt Nam năm 2023
Xu hướng ĐTNN vào Việt Nam năm 2023
Thứ Ba, 20/12/2022 03:01

Những yếu tố rủi ro, bất định mới, đặc biệt là khủng hoảng năng lượng, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu xuất phát từ sự gia tăng căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự; thiên tai, biến đổi khí hậu… đang làm thay đổi hoàn toàn cục diện thương mại và kinh tế thế giới

Xem chi tiết
Bộ KHĐT xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Thứ Ba, 20/12/2022 10:28

Bộ KHĐT dự thảo Thông tư quy định về mẫu báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát đánh giá đầu tư đối với chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước

Xem chi tiết
Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 11 tháng năm 2022
Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 11 tháng năm 2022
Thứ Ba, 22/11/2022 04:57

Tính đến 20/11/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà ĐTNN đạt hơn 25,1 tỷ USD, bằng 95% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 0,4 điểm phần trăm so với 10 tháng và tăng 10,3 điểm phần trăm so với 9 tháng. Trong đó, tuy vốn đăng ký mới chưa hồi phục hoàn toàn sau sự gián đoạn của các biện pháp chống dịch năm 2021 và biến động địa - chính trị toàn cầu song cũng đang dần được cải thiện, vốn điều chỉnh tiếp tục tăng 18,9%. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước

Xem chi tiết
Bài học kinh nghiệm về chính sách và cơ chế thu hút FDI và việc phân cấp quản lý FDI
Bài học kinh nghiệm về chính sách và cơ chế thu hút FDI và việc phân cấp quản lý FDI
Thứ Ba, 15/11/2022 03:02

Nghị quyết số 50-NQ/TW đã nhấn mạnh 05 quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, 05 mục tiêu cụ thể và 07 nhóm giải pháp, với 36 giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách hợp tác đầu tư nước ngoài có tính cạnh tranh cao, hội nhập quốc tế;

Xem chi tiết
Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 10 tháng năm 2022
Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 10 tháng năm 2022
Thứ Bảy, 22/10/2022 04:57

Tính đến 20/10/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà ĐTNN đạt hơn 22,46 tỷ USD, bằng 94,6% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 9,9 điểm phần trăm so với 9 tháng. Trong đó, tuy vốn đăng ký mới chưa hồi phục hoàn toàn sau sự gián đoạn của các biện pháp chống dịch năm 2021 và biến động địa - chính trị toàn cầu song cũng đang dần được cải thiện, vốn điều chỉnh và GVMCP tăng lần lượt là 23,3% và 4,5%. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 17,45

Xem chi tiết
Định hướng và giải pháp tăng cường hợp tác đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc trong thời gian tới
Thứ Năm, 20/10/2022 03:02

Năm 2022 đánh dấu 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và cũng là năm mở ra giai đoạn phát triển mới của hai nước với nhiều mục tiêu và thành tựu to lớn.

Xem chi tiết
Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 9 tháng năm 2022
Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 9 tháng năm 2022
Thứ Năm, 22/09/2022 04:56

Tính đến 20/9/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà ĐTNN đạt hơn 18,7 tỷ USD, bằng 84,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tuy vốn đăng ký mới chưa hồi phục hoàn toàn sau sự gián đoạn của các biện pháp chống dịch năm 2021 và biến động địa – chính trị toàn cầu, song vốn điều chỉnh và GVMCP tăng lần lượt là 29,9% và 1,9%. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 15,4 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Xem chi tiết
Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 8 tháng năm 2022
Thứ Hai, 22/08/2022 05:10

Tính đến 20/8/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà ĐTNN đạt gần 16,8 tỷ USD, bằng 87,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tuy vốn đăng ký mới chưa hồi phục hoàn toàn sau sự gián đoạn của các biện pháp chống dịch năm 2021, song vốn điều chỉnh và GVMCP tăng lần lượt là 50,7% và 3,6%. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 12,8 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Xem chi tiết
Giải pháp để thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao cho tăng trưởng xanh và chuyển đổi số
Thứ Hai, 15/08/2022 03:01

Sau 35 năm thu hút FDI, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (khu vực ĐTNN) đã trở thành một bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, liên tục có nhiều đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội trong nước.

Xem chi tiết
Việt Nam có nhiều cơ hội đón làn sóng đầu tư mới
Việt Nam có nhiều cơ hội đón làn sóng đầu tư mới
Thứ Hai, 15/08/2022 10:56

Sáng 11/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Diễn đàn “Khu công nghiệp Việt Nam 2022: Khơi thông làn sóng đầu tư mới”. Diễn đàn do Tạp chí Nhà đầu tư tổ chức với sự hỗ trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xem chi tiết
Công văn số 5546/BKHĐT-ĐTNN ngày 09/8/2022 v/v Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị và Xúc tiến đầu tư
Công văn số 5546/BKHĐT-ĐTNN ngày 09/8/2022 v/v Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị và Xúc tiến đầu tư
Thứ Tư, 10/08/2022 11:13

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái.

Xem chi tiết
Thủ tướng: Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp Hàn Quốc
Thủ tướng: Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp Hàn Quốc
Thứ Hai, 01/08/2022 03:32

Ngày 30/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc đối thoại với Đại sứ Hàn Quốc và đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam...

Xem chi tiết
Thúc đẩy kết nối giữa kinh tế có vốn ĐTNN với kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân
Thúc đẩy kết nối giữa kinh tế có vốn ĐTNN với kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân
Thứ Bảy, 30/07/2022 02:58

Sự kết nối, liên kết giữa khu vực kinh tế có vốn ĐTNN với các khu vực kinh tế khác có vai trò đặc biệt quan trọng để tạo sự lan tỏa, thúc đẩy các khu vực kinh tế khác cùng phát triển, góp phần nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh chung của nền kinh tế

Xem chi tiết
Hơn 1,7 tỷ USD vốn FDI cam kết đầu tư vào Quảng Ninh
Hơn 1,7 tỷ USD vốn FDI cam kết đầu tư vào Quảng Ninh
Thứ Sáu, 29/07/2022 09:51

Đó là kết quả tích cực, đánh dấu sự thành công của Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ninh đầu tiên trong năm 2022 với chủ đề “Quảng Ninh Hội tụ và lan toả”, tổ chức chiều 26/7.

Xem chi tiết
Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 7 tháng năm 2022
Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 7 tháng năm 2022
Thứ Sáu, 22/07/2022 04:37

Tính đến 20/7/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà ĐTNN đạt trên 15,41 tỷ USD, bằng 92,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tuy vốn đăng ký mới chưa hồi phục hoàn toàn sau sự gián đoạn của các biện pháp chống dịch năm 2021, song vốn điều chỉnh và GVMCP tăng mạnh lần lượt là 59,3% và 25,7%. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt gần 11,57 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Xem chi tiết
Thông báo