BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Ba, 25/06/2024
Thủ tục đầu tư
Công văn số 3409/BKHĐT-ĐTNN ngày 25/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo thực hiện dự án FDI quy mô lớn, sử dụng nhiều đất
Công văn số 3409/BKHĐT-ĐTNN ngày 25/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo thực hiện dự án FDI quy mô lớn, sử dụng nhiều đất
Thứ Tư, 25/05/2022 09:40

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời rà soát, đánh giá, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện một số nội dung như sau:

Xem chi tiết
Thủ tục điều chỉnh GCNĐKĐT
Thủ tục điều chỉnh GCNĐKĐT
Thứ Ba, 15/03/2022 11:40

Câu hỏi: Đề nghị Quý cơ quan hướng dẫn về thủ tục điều chỉnh nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong các trường hợp thay đổi chủ sở hữu, thành viên, cổ đông… của các tổ chức kinh tế thực hiện dự án.

Xem chi tiết
Gia hạn thời hạn thuê nhà xưởng để thực hiện dự án đầu tư
Gia hạn thời hạn thuê nhà xưởng để thực hiện dự án đầu tư
Thứ Ba, 15/03/2022 11:37

Câu hỏi: Công ty chúng tôi hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, có thời hạn hoạt động của dự án là 25 (hai mươi lăm) năm, kể từ ngày 31/01/2008, thực hiện tại địa điểm tỉnh X. trên cơ sở thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Z., thời gian thuê nhà xưởng để thực hiện dự án là 5 năm kể từ ngày 21/01/2015. Nay, chúng tôi đề nghị điều chỉnh thời gian thuê nhà xưởng đến ngày 01/02/2025. Đề nghị Quý cơ quan hướng dẫn việc gia hạn thời hạn thuê nhà xưởng để thực hiện dự án đầu tư.

Xem chi tiết
Thực hiện chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa
Thực hiện chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa
Thứ Ba, 25/01/2022 03:30

Câu hỏi: Đề nghị Quý Cơ quan hướng dẫn thực hiện chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt động nghệ cao phát năng lượng có nhà đầu tư Nhật Bản góp vốp thực hiện với mục tiêu thu gom, xử lý và riêu hủy rác thải không độc hại.

Xem chi tiết
Triển khai dự án trong quá trình thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án
Triển khai dự án trong quá trình thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án
Thứ Ba, 25/01/2022 03:27

Câu hỏi: Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới của chúng tôi trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư và điều chỉnh dự án theo quy định thì Công ty có được tiếp tục triển khai các hạng mục thuộc dự án trong Giấy chứng nhận đầu tư (như các thủ tục thẩm định thiết kế, giấy phép xây dựng, thi công các công trình và xây dựng…)?

Xem chi tiết
Hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án nhà đầu tư nước ngoài thuê nhà ở riêng lẻ để thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực thương  mại, dịch vụ
Hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án nhà đầu tư nước ngoài thuê nhà ở riêng lẻ để thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ
Thứ Năm, 20/01/2022 02:30

Câu hỏi: Đề nghị Quý Cơ quan hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án nhà đầu tư nước ngoài thuê nhà ở riêng lẻ để thực hiện dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

Xem chi tiết
Hướng dẫn về cơ sở pháp lý đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Hướng dẫn về cơ sở pháp lý đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Thứ Năm, 20/01/2022 02:26

Câu hỏi: Đề nghị Quý Cơ quan có ý kiến về đặc điểm vốn đầu tư nước ngoài đối với các trường hợp (1) Công ty TNHH thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài; (2) Công ty TNHH thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam 100% vốn đầu tư nước ngoài; (3) Công ty cổ phần có thành viên hoặc cổ đông là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; (4) Công ty cổ phần có thành viên hoặc cổ đông là doanh nghiệp Việt Nam 100% vốn đầu tư nước ngoài để có cơ sở cho việc xem xét về điều kiện đối tượng được cấp p

Xem chi tiết
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty bảo hiểm đại chúng
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty bảo hiểm đại chúng
Thứ Năm, 20/01/2022 02:24

Câu hỏi: Đề nghị Quý Cơ quan hướng dẫn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty bảo hiểm đại chúng.

Xem chi tiết
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài thực hiện “dịch vụ trung gian thanh toán”
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài thực hiện “dịch vụ trung gian thanh toán”
Thứ Năm, 20/01/2022 02:17

Câu hỏi: Đề nghị Quý Cơ quan hướng dẫn về điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài thực hiện “dịch vụ trung gian thanh toán”?

Xem chi tiết
Thủ tục tách công ty cổ phần có cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
Thủ tục tách công ty cổ phần có cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
Thứ Năm, 20/01/2022 10:15

Câu hỏi: Đề nghị Quý Cơ quan hướng dẫn về thủ tục tách công ty cổ phần có cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Xem chi tiết
Thương nhân nước ngoài kinh doanh bán lẻ thuốc lá
Thương nhân nước ngoài kinh doanh bán lẻ thuốc lá
Thứ Tư, 12/01/2022 11:08

Câu hỏi: Đề nghị Quý Cơ quan hướng dẫn việc doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài có được cấp phép việc bổ sung thêm ngành nghề bán lẻ thuốc lá không?

Xem chi tiết
Nhà đầu tư sử dụng hộ chiếu công vụ để đăng ký thực hiện dự án đầu tư
Nhà đầu tư sử dụng hộ chiếu công vụ để đăng ký thực hiện dự án đầu tư
Thứ Tư, 12/01/2022 11:07

Câu hỏi: Đề nghị Quý Cơ quan hướng dẫn đối với việc Nhà đầu tư sử dụng hộ chiếu công vụ để đăng ký thực hiện dự án đầu tư?

Xem chi tiết
Điều chỉnh tiến độ góp vốn thực hiện dự án
Điều chỉnh tiến độ góp vốn thực hiện dự án
Thứ Tư, 12/01/2022 11:04

Câu hỏi: Dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư. Do ảnh hưởng của dịch Covid 19 làm chậm tiến độ thực hiện vốn góp nên dự án đã được cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận điều chỉnh lần thứ 1 giãn thời hạn góp vốn. Đề nghị Quý cơ quan hướng dẫn về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án (giãn tiến độ góp vốn của dự án) lần 2.

Xem chi tiết
Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án
Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án
Thứ Tư, 12/01/2022 11:02

Câu hỏi: Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án 2 lần, nay đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án lần thứ 3 vì lý do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Đề nghị Quý Cơ quan hướng dẫn việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án lần thứ 3?

Xem chi tiết
Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thông qua hình thức đấu giá, đấu thầu trong Khu công nghệ cao
Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thông qua hình thức đấu giá, đấu thầu trong Khu công nghệ cao
Thứ Sáu, 07/01/2022 10:15

Câu hỏi: Đề nghị hướng dẫn về việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thông qua hình thức đấu giá, đấu thầu trong Khu công nghệ cao

Xem chi tiết
Nhà Đầu tư nước ngoài thuê nhà xưởng để thực hiện dự án đầu tư
Nhà Đầu tư nước ngoài thuê nhà xưởng để thực hiện dự án đầu tư
Thứ Sáu, 07/01/2022 10:13

Câu hỏi: Đề nghị hướng dẫn việc cho nhà đầu tư nước ngoài thuê nhà xưởng để thực hiện dự án đầu tư

Xem chi tiết
Thay đổi hình thức bảo đảm thực hiện dự án để áp dụng bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ
Thay đổi hình thức bảo đảm thực hiện dự án để áp dụng bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ
Thứ Sáu, 07/01/2022 10:06

Câu hỏi: Đề nghị hướng dẫn về việc thay đổi hình thức bảo đảm thực hiện dự án để áp dụng bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ

Xem chi tiết
Thủ tục gia hạn thời hạn thực hiện dự án
Thủ tục gia hạn thời hạn thực hiện dự án
Thứ Sáu, 07/01/2022 10:03

Câu hỏi: Dự án đầu tư đã được cấp GPĐT từ năm 1997 với thời hạn hoạt động dự án 25 năm kể từ ngày được cấp GPĐT lần đầu. Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất tại địa bàn phường ven biển. Đến năm 2022, dự án hết thời hạn hoạt động đồng thời hết thời hạn sử dụng đất đối với địa điểm nêu trên. Đề nghị hướng dẫn về thủ tục gia hạn thời hạn thực hiện dự án

Xem chi tiết
Vướng mắc về thực hiện pháp luật về đầu tư
Vướng mắc về thực hiện pháp luật về đầu tư
Thứ Sáu, 31/12/2021 12:24

Câu hỏi: Công ty chúng tôi là doanh nghiệp Việt Nam hoạt động sản xuất phần mềm. Chúng tôi có chuẩn bị hồ sơ và đăng ký thành lập dự án (mục đích hưởng ưu đãi thuế) thì Sở Kế hoạch và Đầu tư không tiếp nhận và trả hồ sơ. Lý do là việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không theo chủ trương phải áp dụng cho doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Đề nghị Quý Cơ quan có phản hồi căn cứ rõ ràng hơn.

Xem chi tiết
Điều chỉnh tiến độ góp vốn thực hiện dự án đầu tư
Điều chỉnh tiến độ góp vốn thực hiện dự án đầu tư
Thứ Sáu, 31/12/2021 12:24

Câu hỏi: Đề nghị Quý cơ quan hướng dẫn về trường hợp tổ chức kinh tế là nhà đầu tư thực hiện dự án có vốn góp của chủ sở hữu là 0 đồng và trường hợp vốn góp thực hiện dự án đến thời điểm xin điều chỉnh là 0 đồng.

Xem chi tiết
Thông báo