BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Bảy, 22/01/2022
Thủ tục đầu tư
Hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án nhà đầu tư nước ngoài thuê nhà ở riêng lẻ để thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực thương  mại, dịch vụ
Hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án nhà đầu tư nước ngoài thuê nhà ở riêng lẻ để thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ
Thứ Năm, 20/01/2022 02:30

Câu hỏi: Đề nghị Quý Cơ quan hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án nhà đầu tư nước ngoài thuê nhà ở riêng lẻ để thực hiện dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

Xem chi tiết
Hướng dẫn về cơ sở pháp lý đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Hướng dẫn về cơ sở pháp lý đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Thứ Năm, 20/01/2022 02:26

Câu hỏi: Đề nghị Quý Cơ quan có ý kiến về đặc điểm vốn đầu tư nước ngoài đối với các trường hợp (1) Công ty TNHH thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài; (2) Công ty TNHH thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam 100% vốn đầu tư nước ngoài; (3) Công ty cổ phần có thành viên hoặc cổ đông là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; (4) Công ty cổ phần có thành viên hoặc cổ đông là doanh nghiệp Việt Nam 100% vốn đầu tư nước ngoài để có cơ sở cho việc xem xét về điều kiện đối tượng được cấp p

Xem chi tiết
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty bảo hiểm đại chúng
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty bảo hiểm đại chúng
Thứ Năm, 20/01/2022 02:24

Câu hỏi: Đề nghị Quý Cơ quan hướng dẫn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty bảo hiểm đại chúng.

Xem chi tiết
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài thực hiện “dịch vụ trung gian thanh toán”
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài thực hiện “dịch vụ trung gian thanh toán”
Thứ Năm, 20/01/2022 02:17

Câu hỏi: Đề nghị Quý Cơ quan hướng dẫn về điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài thực hiện “dịch vụ trung gian thanh toán”?

Xem chi tiết
Thủ tục tách công ty cổ phần có cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
Thủ tục tách công ty cổ phần có cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
Thứ Năm, 20/01/2022 10:15

Câu hỏi: Đề nghị Quý Cơ quan hướng dẫn về thủ tục tách công ty cổ phần có cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Xem chi tiết
Thương nhân nước ngoài kinh doanh bán lẻ thuốc lá
Thương nhân nước ngoài kinh doanh bán lẻ thuốc lá
Thứ Tư, 12/01/2022 11:08

Câu hỏi: Đề nghị Quý Cơ quan hướng dẫn việc doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài có được cấp phép việc bổ sung thêm ngành nghề bán lẻ thuốc lá không?

Xem chi tiết
Nhà đầu tư sử dụng hộ chiếu công vụ để đăng ký thực hiện dự án đầu tư
Nhà đầu tư sử dụng hộ chiếu công vụ để đăng ký thực hiện dự án đầu tư
Thứ Tư, 12/01/2022 11:07

Câu hỏi: Đề nghị Quý Cơ quan hướng dẫn đối với việc Nhà đầu tư sử dụng hộ chiếu công vụ để đăng ký thực hiện dự án đầu tư?

Xem chi tiết
Điều chỉnh tiến độ góp vốn thực hiện dự án
Điều chỉnh tiến độ góp vốn thực hiện dự án
Thứ Tư, 12/01/2022 11:04

Câu hỏi: Dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư. Do ảnh hưởng của dịch Covid 19 làm chậm tiến độ thực hiện vốn góp nên dự án đã được cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận điều chỉnh lần thứ 1 giãn thời hạn góp vốn. Đề nghị Quý cơ quan hướng dẫn về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án (giãn tiến độ góp vốn của dự án) lần 2.

Xem chi tiết
Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án
Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án
Thứ Tư, 12/01/2022 11:02

Câu hỏi: Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án 2 lần, nay đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án lần thứ 3 vì lý do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Đề nghị Quý Cơ quan hướng dẫn việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án lần thứ 3?

Xem chi tiết
Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thông qua hình thức đấu giá, đấu thầu trong Khu công nghệ cao
Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thông qua hình thức đấu giá, đấu thầu trong Khu công nghệ cao
Thứ Sáu, 07/01/2022 10:15

Câu hỏi: Đề nghị hướng dẫn về việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thông qua hình thức đấu giá, đấu thầu trong Khu công nghệ cao

Xem chi tiết
Nhà Đầu tư nước ngoài thuê nhà xưởng để thực hiện dự án đầu tư
Nhà Đầu tư nước ngoài thuê nhà xưởng để thực hiện dự án đầu tư
Thứ Sáu, 07/01/2022 10:13

Câu hỏi: Đề nghị hướng dẫn việc cho nhà đầu tư nước ngoài thuê nhà xưởng để thực hiện dự án đầu tư

Xem chi tiết
Thay đổi hình thức bảo đảm thực hiện dự án để áp dụng bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ
Thay đổi hình thức bảo đảm thực hiện dự án để áp dụng bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ
Thứ Sáu, 07/01/2022 10:06

Câu hỏi: Đề nghị hướng dẫn về việc thay đổi hình thức bảo đảm thực hiện dự án để áp dụng bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ

Xem chi tiết
Thủ tục gia hạn thời hạn thực hiện dự án
Thủ tục gia hạn thời hạn thực hiện dự án
Thứ Sáu, 07/01/2022 10:03

Câu hỏi: Dự án đầu tư đã được cấp GPĐT từ năm 1997 với thời hạn hoạt động dự án 25 năm kể từ ngày được cấp GPĐT lần đầu. Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất tại địa bàn phường ven biển. Đến năm 2022, dự án hết thời hạn hoạt động đồng thời hết thời hạn sử dụng đất đối với địa điểm nêu trên. Đề nghị hướng dẫn về thủ tục gia hạn thời hạn thực hiện dự án

Xem chi tiết
Vướng mắc về thực hiện pháp luật về đầu tư
Vướng mắc về thực hiện pháp luật về đầu tư
Thứ Sáu, 31/12/2021 12:24

Câu hỏi: Công ty chúng tôi là doanh nghiệp Việt Nam hoạt động sản xuất phần mềm. Chúng tôi có chuẩn bị hồ sơ và đăng ký thành lập dự án (mục đích hưởng ưu đãi thuế) thì Sở Kế hoạch và Đầu tư không tiếp nhận và trả hồ sơ. Lý do là việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không theo chủ trương phải áp dụng cho doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Đề nghị Quý Cơ quan có phản hồi căn cứ rõ ràng hơn.

Xem chi tiết
Điều chỉnh tiến độ góp vốn thực hiện dự án đầu tư
Điều chỉnh tiến độ góp vốn thực hiện dự án đầu tư
Thứ Sáu, 31/12/2021 12:24

Câu hỏi: Đề nghị Quý cơ quan hướng dẫn về trường hợp tổ chức kinh tế là nhà đầu tư thực hiện dự án có vốn góp của chủ sở hữu là 0 đồng và trường hợp vốn góp thực hiện dự án đến thời điểm xin điều chỉnh là 0 đồng.

Xem chi tiết
Điều chỉnh vốn điều lệ/vốn góp do chênh lệch về tỷ giá
Điều chỉnh vốn điều lệ/vốn góp do chênh lệch về tỷ giá
Thứ Sáu, 31/12/2021 12:22

Câu hỏi: Nhà đầu tư được cấp GCNĐKĐT theo quy định của Luật Đầu tư, trong đó ghi nhận vốn góp thực hiện dự án bằng cả tiền Việt Nam đồng và tiền ngoại tệ. Tuy nhiên, trong quá trình góp vốn thực tế, do biến động tỷ giá dẫn đến có sự chênh lệch về tiền Việt Nam đồng được góp so với đăng ký. Đề nghị Quý cơ quan có ý kiến hướng dẫn về việc nhà đầu tư đã góp đủ vốn bằng tiền ngoại tệ nhưng chưa đủ vốn góp bằng tiền Việt Nam đồng thì có được xem là hoàn tât việc góp vốn hay không? Trường hợp nhà đầu tư đã góp

Xem chi tiết
Gia hạn thời hạn hoạt động của dự án
Gia hạn thời hạn hoạt động của dự án
Thứ Sáu, 31/12/2021 12:22

Câu hỏi: Trường hợp các dự án đã hết thời hạn hoạt động theo nội dung được ghi nhận tại Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và nay có nhu cầu tiếp tục hoạt động dự án thì cơ quan đăng ký đầu tư áp dụng quy định “điều chỉnh thời hạn” hay “gia hạn thời hạn”? Đề nghị Quý Cơ quan hướng dẫn về thời điểm nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh/gia hạn thời gian hoạt động của dự án đối với các dự án có sử dụng đất và dự án không sử đụng đất. Trường hợp dự án đầu tư hết thời hạn hoạt độn

Xem chi tiết
Ý kiến pháp lý đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa
Ý kiến pháp lý đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa
Thứ Năm, 23/12/2021 05:42

Đề nghị Quý Cơ quan cho ý kiến pháp lý đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa

Xem chi tiết
Thực hiện hoạt động kinh doanh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Thực hiện hoạt động kinh doanh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Thứ Năm, 23/12/2021 05:39

Công ty chúng tôi sẽ thực hiện hoạt động hỗ trợ kinh doanh, tiếp thị, thúc đẩy việc bán buôn sản phẩm của Khách hàng là các công ty đã thành lập và đang hoạt động tại Việt Nam qua các phương thức. Trong trường hợp khách hàng cần quảng cáo sản phẩm, công ty sẽ chỉ hỗ trợ khách hàng trong việc tìm kiếm, liên hệ với các công ty quảng cáo và công ty không ký hợp đồng với các công ty quảng cáo. Công ty có thể xếp hoạt động kinh doanh nêu trên thuộc ngành nghề tổ chức và xúc tiến thương mại, quảng cáo, tiếp thị v

Xem chi tiết
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 10/2021/UBTVQH15
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 10/2021/UBTVQH15
Thứ Năm, 23/12/2021 05:37

Ngày 08/12/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, phiên họp thứ 06 đã thông qua Nghị quyết số 10/2021/UBTVQH15 về việc gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19

Xem chi tiết
Thông báo