BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 24/06/2024
Tin đầu tư
Mục tiêu lớn trong xây dựng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
Thứ Sáu, 13/12/2019 09:57
Mục tiêu lớn trong xây dựng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

Trong nhiều mục tiêu của Dự án Nâng cấp và Phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư thì mục tiêu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc về đầu tư là hết sức quan trọng và đây cũng là lĩnh vực trọng tâm đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng phía Hàn Quốc tập trung thảo luận, triển khai trong thời gian sớm.

Bên cạnh đó, Dự án cũng sẽ tập trung xây dựng chức năng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trực tuyến theo tiêu chuẩn dịch vụ công ở mức độ cấp 3 hoặc 4 và chức năng liên thông cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trực tuyến theo tiêu chuẩn dịch vụ công cấp 3 và 4. Cùng với đó, có chức năng rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về các dự án đầu tư trên hệ thống, nâng cấp và xây dựng hệ thống báo cáo và phân tích dữ liệu thông minh.. phục vụ công tác tổng hợp và xây dựng chính sách cũng như nâng cấp các chức năng, quy trình nghiệp vụ của hệ thống hiện tại để phục vụ tốt hơn cho người dùng.

Theo kế hoạch triển khai dự án, dự kiến hết quý II/2019 sẽ hoàn thành hợp phần tư vấn, đưa ra định hướng xây dựng, thiết kế tổng thể hệ thống. Tới quý III/2019 sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án và bắt đầu giai đoạn triển khai. Quý III/2020 hoàn thành xây dựng hệ thống để đến quý IV/2020 sẽ có thể triển khai việc đào tạo, tấp huấn và bắt đầu đưa vào vận hành chính thức từ năm 2021./.


Số lượt đọc: 6344
Thông báo