BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Chủ Nhật, 03/07/2022
Báo cáo theo địa phương
Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Thanh Hoá
Thứ Năm, 27/03/2014 09:53

Tính đến ngày 20/5/2010, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá có 34 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 6,985 tỷ USD. Quy mô vốn đầu tư bình quân 1 dự án là 205,4 triệu USD, cao hơn so gấp 12,8 lần so với quy mô vốn đầu tư bình quân/dự án của cả nước là 16 triệu USD.

Phân theo ngành:

Vốn FDI trên địa bàn Thanh Hoá tập trung nhiều nhất trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 30 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký là 6,9 tỷ USD (chiếm 88,24% số dự án và 98,8% vốn đầu tư đăng ký); tiếp theo là lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản với 3 dự án, vốn đăng ký đạt 79,93  tỷ USD (chiếm 8,82% số dự án và 1,14% tổng vốn đăng ký trên địa bàn); lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, nước có 1 dự án tổng vốn đầu tư 3,68 triệu USD.

Phân theo hình thức đầu tư:

Các dự án FDI vào Thanh Hoá chủ yếu theo hình thức liên doanh với 14 dự án có tổng vốn đầu tư là 6,923 tỷ USD (chiếm 41,2% số dự án và 99,1%  vốn đầu tư đăng ký); tiếp theo là hình thức 100% vốn nước ngoài với 17 dự án, tổng vốn đầu tư là 58,88 triệu USD (chiếm 50% số dự án và 0.84% vốn đầu tư đăng ký); số còn lại đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 dự án và Công ty cổ phần 1 dự án.

Phân theo đối tác:

Đã có 11 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào tỉnh Thanh Hoá. Nhật Bản dẫn đầu với 7 dự án nhưng tổng vốn đầu tư là 6,84 tỷ USD, chiếm 20,6% số dự án và 98% tổng vốn đăng ký; tiếp theo là Đài Loan có 6 dự án tổng vốn đăng ký là 97,7 triệu USD, Trung Quốc có 9 dự án tổng vốn đầu tư là 29,3 triệu USD.

 Một số dự án lớn của tỉnh Thanh Hoá.

- Dự án Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn chuyên sản dầu mỏ tinh chế, bán buôn xăng dầu với vốn đầu tư  là 6,2 tỷ USD các nhà đầu tư liên doanh giữa các công ty Indemitsu Kosan, Mitsui Chemicals; INS, và Kuwait Petroleum B.V Nhật Bản, Coét và Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam, tại KKT Nghi Sơn, đầu tư được cấp phép ngày 14/04/2008

- Dự án Công ty Xi măng Nghi Sơn chuyên sản xuất xi măng công suất 4,45 triệu tấn/năm tổng vốn đầu tư là 621,9 triệu USD liên doanh giữa công ty NM Cment Co Nhật Bản với Tổng công ty Xi măng Việt Nam, đầu tư được cấp phép ngày 11/4/1995

- Dự án Công ty TNHH mía đường Việt Nam – Đài Loan chuyên sản xuất đường, mật, men thực phẩm, với tổng vốn đầu tư là 79,4 triệu USD liên doanh giữa công ty mía Đường Đài Loan và công ty mía đường Thanh Hoá, đầu tư được cấp phép ngày 14/9/1994

Số lượt đọc: 1397
Thông báo