BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 19/07/2024
Kinh tế Việt Nam
Sơ bộ tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 7/2022 (từ ngày 01/7 đến ngày 15/7/2022)
Thứ Hai, 01/08/2022 03:29
Sơ bộ tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 7/2022 (từ ngày 01/7 đến ngày 15/7/2022)

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 7/2022 (từ ngày 01/7 đến ngày 15/7/2022) đạt 30,59 tỷ USD, giảm 8,3% (tương ứng giảm 2,77 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 6/2022.

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 7/2022 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/7/2022 đạt 403,11 tỷ USD, tăng 16,7%, tương ứng tăng 57,66 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 277,75 tỷ USD, tăng 16,5% (tương ứng tăng tới 39,32 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 125,35 tỷ USD, tăng 17,1% (tương ứng tăng 18,34 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong kỳ 1 tháng 7 năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 2,01 tỷ USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/7/2022, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 955 triệu USD.

Về xuất khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 7 năm 2022 đạt 14,29 tỷ USD, giảm 19,5% (tương ứng giảm 3,47 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 6/2022.

Trị giá xuất khẩu kỳ 1 tháng 7/2022 giảm so với kỳ 2 tháng 6/2022 ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 1,41 tỷ USD, tương ứng giảm 45,9%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 682 triệu USD, tương ứng giảm 26,8%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 274 triệu USD, tương ứng giảm 13%; sắt thép các loại giảm 193 triệu USD, tương ứng giảm 44%...

Như vậy, tính đến hết 15/7/2022, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 201,08 tỷ USD, tăng 17,4% tương ứng tăng 29,86 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng tăng 4,83 tỷ USD, tương ứng tăng 26,2%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 4,8 tỷ USD, tương ứng tăng 18%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 3,98 tỷ USD, tương ứng tăng 15,7%; hàng dệt may tăng 3,38 tỷ USD, tương ứng tăng 19,9%... so với cùng kỳ năm 2021.

Biểu đồ 1: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ từ 01/01/2022 đến 15/7/2022 và cùng kỳ năm 2021

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 1 tháng7/2022 đạt 10,17 tỷ USDgiảm 23,5%, tương ứng giảm 3,12 tỷ USD so với kỳ 2 tháng 6/2022. Tính đến hết ngày 15/7/2022, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 146,82 tỷ USD, tăng 16,9%, tương ứng tăng 21,24 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 7/2022 đạt 16,3 tỷ USD, tăng 4,5% (tương ứng tăng 699 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 6/2022.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 1 tháng 7/2022 tăng so với kỳ 2 tháng 6/2022 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 465 triệu USD, tương ứng tăng 13,8%;  điện thoại các loại & linh kiện tăng 164 triệu USD, tương ứng tăng 23,9%...

Bên cạnh đó, có một số nhóm hàng giảm như: sắt thép các loại giảm 136 triệu USD, tương ứng giảm 20,6%; than các loại giảm 106 triệu USD, tương ứng giảm 20,5%; phế liệu sắt thép giảm 105 triệu USD, tương ứng giảm 68,1%...

Như vậytính đến hết 15/7/2022, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 202,03 tỷ USD, tăng 16% (tương ứng tăng 27,8 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 10,48 tỷ USD, tương ứng tăng 28,7%; xăng dầu các loại tăng 3,1 tỷ USD, tương ứng tăng 131,8%; than các loại tăng 2,73 tỷ USD, tương ứng tăng 136,6%... so với cùng kỳ năm 2021.

Biểu đồ 2: Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2022 đến 15/7/2022 và cùng kỳ năm 2021

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 10,57 tỷ USD, tăng 7,4% (tương ứng tăng 728 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 6/2022Tính đến hết ngày 15/7/2022, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 130,94 tỷ USD, tăng 16% (tương ứng tăng 18,08 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 64,8% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Theo Tổng Cục Hải Quan
Số lượt đọc: 9249
Thông báo