BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 15/07/2024
Tình hình đầu tư ra nước ngoài
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tháng 1 năm 2022
Thứ Năm, 27/01/2022 03:34
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tháng 1 năm 2022

Trong tháng 01 năm 2022, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt trên 36,9 triệu USD (tăng 11,7 lần so với cùng kỳ )

Trong tháng 01 năm 2022, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt trên 36,9 triệu USD (tăng 11,7 lần so với cùng kỳ[1]). Trong đó,15 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt gần 44,2 triệu USD (tăng 14 lần so với cùng kỳ); có 01 dự án điều chỉnh tăng vốn thêm 9,19 triệu USD và 01 dự án điều chỉnh giảm vốn 16,4 triệu USD.

Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 9 ngành. Trong đó, khai khoáng dẫn đầu với 01 dự án đầu tư mới 35,54 triệu USD, chiếm gần 90,8% tổng vốn đầu tư. Ngành hoạt động tài chính, ngân hàng đứng thứ hai với 01 dự án điều chỉnh tăng vốn 9,19 triệu USD, chiếm 24,9%; tiếp theo là các ngành bán buôn bán lẻ, vận tải kho bãi,…

6 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong tháng 01 năm 2022. Dẫn đầu là Lào với 02 dự án đầu tư mới và 01 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 48,23 triệu USD. Đứng thứ hai là Hoa Kỳ với tổng vốn đầu tư trên 7,8 triệu USD. Tiếp theo lần lượt là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

          Lũy kế đến 20/01/2022, Việt Nam đã có 1.463 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư Việt Nam trên 20,9 tỷ USD. Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng (32,4%); nông, lâm nghiệp, thủy sản (16%). Các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (25%); Campuchia (13,6%); Venezuela (8,7%);…

           (Biểu số liệu chi tiết tại Phụ lục IV và V kèm theo).[1] Vốn đầu tư ra nước ngoài tháng 01/2022 tăng mạnh do trong tháng 01/2021 chỉ cấp 01 dự án đầu tư mới có vốn đầu tư 3,16 triệu USD.

Theo Cục ĐTNN
Số lượt đọc: 6220
Thông báo