BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 15/07/2024
Tình hình đầu tư ra nước ngoài
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 10 tháng năm 2022
Thứ Bảy, 22/10/2022 05:13
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 10 tháng năm 2022

Trong 10 tháng đầu năm 2022, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt gần 452,1 triệu USD, bằng gần 70% với cùng kỳ.

Trong 10 tháng đầu năm 2022, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt gần 452,1 triệu USD, bằng gần 70% với cùng kỳ. Trong đó,90 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 390,1 triệu USD, tăng gấp 1,8 lần so với cùng kỳ[1]; có 19 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm hơn 61,9 triệu USD, bằng 14,5% so với cùng kỳ[2].

Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 14 ngành. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với 13 dự án đầu tư mới và 3 lượt điều chỉnh vốn, tổng vốn đăng ký trên 224 triệu USD, chiếm 49,6% tổng vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 01 dự án mới và 01 lượt điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư 42,8 triệu USD, chiếm 9,5%; tiếp theo là các ngành khai khoáng; bán buôn, bán lẻ;

25 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 10 tháng năm 2022. Dẫn đầu là Singapore với 18 dự án đầu tư mới và 02 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 75,3 triệu USD, chiếm 16,7% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ hai là Lào với tổng vốn đầu tư trên 70 triệu USD, chiếm gần 15,5% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là Hoa Kỳ, Đức, Hà Lan,…

          Lũy kế đến 20/10/2022, Việt Nam đã có 1.594 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư Việt Nam trên 21,68 tỷ USD. Trong đó, có 139 dự án của các doanh nghiệp có vốn nhà nước, với tổng vốn đầu tư ra nước ngoài gần 11,6 tỷ USD, chiếm 53,5% tổng vốn đầu tư cả nước. Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng (32,1%); nông, lâm nghiệp, thủy sản (15,9%). Các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (24,6%); Campuchia (13,5%); Venezuela (8,4%);…[1] Vốn đầu tư ra nước ngoài cấp mới 10 tháng năm 2022 tăng mạnh so với cùng kỳ do có 05 dự án lớn mới được cấp GCNĐKĐT là dự án Công ty cổ phần giải pháp năng lượng Vines sang Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Hà Lan với tổng vốn đầu tư mỗi dự án hơn 34,68 triệu USD.

[2] Vốn đầu tư điều chỉnh giảm mạnh do trong 10 tháng năm 2021 có nhiều dự án lớn điều chỉnh tăng vốn: dự án của Vingroup tại Hoa Kỳ điều chỉnh tăng 300 triệu USD; dự án Công ty TNHH Đầu tư và phát triển cao su Đông Dương tại Campuchia tăng 76 triệu USD và 01 dự án của Vinfast tại Đức tăng 32 triệu USD.

Theo Cục ĐTNN
Số lượt đọc: 6225

File đính kèm:

Thông báo