BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Ba, 25/06/2024
Tình hình đầu tư ra nước ngoài
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 2 tháng đầu năm 2022
Thứ Sáu, 25/02/2022 03:24
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 2 tháng đầu năm 2022

Trong 2 tháng đầu năm 2022, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt gần 44,5 triệu USD (tăng gần 2,1 lần so với cùng kỳ). Trong đó,21 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt trên 51,7 triệu USD (tăng 2,4 lần so với cùng kỳ); có 01 dự án điều chỉnh tăng vốn thêm 9,19 triệu USD và 01 dự án điều chỉnh giảm vốn 16,4 triệu USD.

Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 10 ngành. Trong đó, khai khoáng dẫn đầu với 01 dự án đầu tư mới 33,54 triệu USD, chiếm gần 75,4% tổng vốn đầu tư. Ngành bán buôn, bán lẻ đứng thứ hai với 8 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư trên 15,1 triệu USD, chiếm 34,1%; tiếp theo là các ngành tài chính, ngân hàng, vận tải kho bãi,…

8 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2022. Dẫn đầu là Lào với 02 dự án đầu tư mới và 01 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 48,23 triệu USD. Đứng thứ hai là Singapore với tổng vốn đầu tư trên 7,4 triệu USD. Tiếp theo lần lượt là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc,…

          Lũy kế đến 20/02/2022, Việt Nam đã có 1.469 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư Việt Nam trên 20,9 tỷ USD. Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng (32,4%); nông, lâm nghiệp, thủy sản (16%). Các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (25%); Campuchia (13,6%); Venezuela (8,7%);…

           (Biểu số liệu chi tiết kèm theo).

Theo Cục ĐTNN
Số lượt đọc: 6813
Thông báo