BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Chủ Nhật, 21/04/2024
Phía Nam
Quảng Nam: Gần 4.500 tỷ đồng xây dựng hạ tầng giao thông, tạo sức bật từ khu kinh tế ven biển
Thứ Sáu, 19/11/2021 11:05
Quảng Nam: Gần 4.500 tỷ đồng xây dựng hạ tầng giao thông, tạo sức bật từ khu kinh tế ven biển

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam thống nhất bổ sung hai dự án hạ tầng giao thông với tổng mức đầu tư 4.350 tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025, thúc đẩy phát triển khu kinh tế ven biển, trọng tâm là khu kinh tế mở Chu Lai...

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa có thông báo số 67 về kết luận của ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam thống nhất bổ sung hai dự án hạ tầng giao thông với tổng mức đầu tư 4.350 tỷ đồng theo đề nghị của UBND tỉnh tại các công văn số: 7894, 7895/UBND-TH ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh.

Theo đó, dự án xây dựng hạ tầng giao thông kết nối các khu chức năng trong Khu kinh tế dự kiến tổng mức đầu tư 1.900 tỷ đồng. Dự án Kết nối đường ven biển Việt Nam đến đường Đông Trường Sơn dự kiến tổng mức đầu tư 2.454 tỷ đồng.

Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam nêu rõ, đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục trình bộ, ngành trung ương theo quy định.

Đồng thời, tiếp tục theo dõi, ý kiến chỉ đạo của bộ, ngành trung ương, hoàn chỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản số 7895 gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam xin ý kiến bổ sung danh mục dự án xây dựng hạ tầng giao thông kết nối các khu chức năng trong khu kinh tế vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách Trung ương.

Theo đó, Quảng Nam dự kiến đầu tư đường nối khu công nghiệp Việt – Hàn đi đường Võ Chí Công và ĐT.613B có chiều dài 4,4 km, bao gồm cả cầu qua sông Tam Kỳ, cầu qua sông Trường Giang và tuyến nối cảng Kỳ Hà đi quốc lộ 1A, chiều dài khoảng 6 km.

Mục tiêu của dự án nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch, thu hút đầu tư vào khu kinh tế mở Chu Lai, thúc đẩy phát triển trung tâm dịch vụ logistics lớn của khu vực, khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm phát triển của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Dự án sẽ kết nối cảng Kỳ Hà, khu công nghiệp đô thị dịch vụ Việt - Hàn với đường quốc lộ 1A và đường ven biển Võ Chí Công, tạo động lực cho việc hình thành khu công nghiệp, các khu đô thị, khu du lịch ven biển, góp phần phát triển du lịch, phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, sau khi dự án Kết nối đường ven biển Việt Nam đến đường Đông Trường Sơn hoàn thành, sẽ tạo tuyến đường kết nối vùng Đông - Tây phía Bắc tỉnh Quảng Nam, kết nối các tuyến giao thông huyết mạch, hình thành hệ thống hạ tầng kết nối đồng bộ tỉnh Quảng Nam với TP. Đà Nẵng.

Từ đó, đẩy mạnh phát triển khu kinh tế ven biển phía Đông, phục vụ phát triển khu vực nhiều tiềm năng phía Tây về du lịch, nông lâm sản, tạo sự phát triển đồng đều, cân đối giữa các vùng miền.

Hai dự án, gồm dự án xây dựng hạ tầng giao thông kết nối các khu chức năng trong Khu kinh tế mở Chu Lai; dự án kết nối đường ven biển Việt Nam đến đường Đông Trường Sơn, được bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025, sử dụng vốn từ nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 – 2025, ngoài tổng mức vốn trung hạn đã được Trung ương phân bổ cho tỉnh Quảng Nam.
Theo vneconomy.vn
Số lượt đọc: 1059
Thông báo