BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Tư, 04/10/2023
Báo cáo theo Vùng
Báo cáo đầu tư trực tiếp của Ấn độ tại Việt Nam
Thứ Năm, 27/03/2014 10:11

Tính đến hết tháng 01/2011, Ấn Độ có 50 dự án còn hiệu lực với vốn đăng ký hơn 212,8 triệu USD đứng thứ 28/92 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư vào Việt Nam

Về cơ cấu ngành: các dự án của Ấn Độ tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo có 23 dự án, tổng vốn đầu tư 97,9 triệu USD, chiếm 46 % về vốn đầu tư. Tiếp theo là lĩnh vực khai khoáng có 3 dự án, tổng vốn đầu tư 86 triệu USD, chiếm 40,4% tổng vốn đầu tư.

- Về địa bàn đầu tư:  không tính 3 dự án thăm dò, khai thác dầu khí, ấn Độ đầu tư tại 16 địa phương, nhưng vốn đầu tư tập trung tại tỉnh Tuyên Quang trong dự án khai thác khoáng sản Alliance, tổng vốn đầu tư 15 triệu USD và Ninh Thuận trong dự án sản xuất mía đường Dhampur Việt Nam, tổng vốn đầu tư 22 triệu USD.

- Về hình thức đầu tư: đa số vốn đầu tư của Ấn Độ theo hình thức 100% vốn nước ngoài có 34 dự án chiếm trên 50% về tổng vốn đầu tư. Số vốn còn lại thuộc hình thức liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh.

2. Đầu tư sang Ấn độ của các doanh nghiệp Việt Nam.

Tính đến nay, các doanh nghiệp Việt Nam mới đầu tư sang ấn Độ 1 dự án đó là dự án Công ty phát triển đầu tư công nghệ India của Công ty phát triển đầu tư công nghệ FPT, tổng vốn đầu tư 150.000 USD để sản xuất phần mềm, thực hiện dịch vụ tin học.


Số lượt đọc: 1794
Tin khác
Thông báo