BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 19/07/2024
Thủ tục đầu tư
Công văn số 3409/BKHĐT-ĐTNN ngày 25/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo thực hiện dự án FDI quy mô lớn, sử dụng nhiều đất
Thứ Tư, 25/05/2022 09:40
Công văn số 3409/BKHĐT-ĐTNN ngày 25/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo thực hiện dự án FDI quy mô lớn, sử dụng nhiều đất

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời rà soát, đánh giá, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện một số nội dung như sau:

1. Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn, cụ thể:

a) Đối tượng rà soát: thuộc một trong các trường hợp sau:

- Dự án có vốn đầu tư đăng ký từ 100 triệu đô la Mỹ trở lên;

- Dự án có diện tích đất sử dụng từ 50 ha trở lên;

- Dự án trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Khánh Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu có diện tích đất sử dụng từ 2 ha trở lên.

b) Nội dung báo cáo:

- Tình hình góp vốn, giải ngân vốn đầu tư;

- Việc thực hiện các mục tiêu quy định tại Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; việc thực hiện các cam kết về tiến độ triển khai dự án;

- Tình hình sử dụng đất và việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng;

- Việc chấp hành các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước (các loại thuế, phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất...);

- Tình hình sử dụng lao động và chấp hành Luật lao động;

- Tình hình chấp hành các quy định về môi trường, đảm bảo về môi trường.

- Trường hợp có sự chậm trễ hoặc chưa thực hiện đúng các mục tiêu tại Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các quy định của pháp luật thì nêu rõ thực trạng và lý do.

(Biểu mẫu báo cáo chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

2. Tổng hợp khó khăn, vướng mắc của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất sửa đổi luật pháp, chính sách để thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án, trong đó tập trung vào 2 nhóm dự án:

- Nhóm dự án khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động đầu tư (thực thi chính sách, thủ tục về đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, xây dựng, lao động, nghĩa vụ tài chính...);

- Nhóm dự án không triển khai hoặc chậm triển khai, không thực hiện theo tiến độ đã cam kết.

Báo cáo của Quý Ủy ban đề nghị gửi bằng văn bản về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 6 năm 2022; đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ email: thaonp@mpi.gov.vn

Chi tiết xin liên hệ: Cục Đầu tư nước ngoài, điện thoại: 0904.138.383/ 0243.7343761, email: thaonp@mpi.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự phối hợp của Quý Ủy ban./.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 8685
Thông báo