BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Chủ Nhật, 19/05/2024
Ngành, Lĩnh vực
Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2021/NĐ-CP về sửa đổi biểu thuế xuất nhập khẩu
Thứ Hai, 22/11/2021 02:35
Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2021/NĐ-CP về sửa đổi biểu thuế xuất nhập khẩu

Ngày 15/11/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ và Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-

Nghị định số 101/2021/NĐ-CP gồm 2 Điều và 2 Phụ lục kèm theo. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 12 năm 2021.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 101/2021/NĐ-CP  tập trung vào 4 nhóm nội dung như sau:

-Thứ nhất, điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu tối huệ quốc (MFN) của một số nhóm mặt hàng để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 và Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 8/6/2021 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021.

- Thứ hai, sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu và thuế suất thuế nhập khẩu MFN đối với một số mặt hàng để bảo vệ, thúc đẩy khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên trong nước, hạn chế việc xuất khẩu tài nguyên thô, chưa qua chế biến và góp phần đơn giản biểu thuế, hạn chế gian lận thương mại.

- Thứ ba, sửa đổi, điều chỉnh một số nội dung của Chương trình ưu đãi thuế để sản xuất, lắp ráp xe ô tô trong nước được quy định tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP và Nghị định số 57/2020/NĐ-CP.

- Thứ tư, điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu, thuế suất thuế nhập khẩu MFN đối với một số mặt hàng nhằm đáp ứng các yêu cầu quản lý, khắc phục các bất cập phát sinh trên thực tiễn.

Cụ thể, Điều 1 của Nghị định sửa đổi, bổ sung các khoản 1 Điều 2; khoản 2 Điều 2; điểm a khoản 3.3 và điểm c.1 khoản 3.3 và khoản 4 Điều 7a quy định tại khoản 3 Điều 2; khoản 2.5 và điểm b.12 khoản 3.2 Mục I Chương 98 Phụ lục II Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo  Nghị định số 57/2020/NĐ-CP.

Tại Điều 2 của Nghị định quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng thực hiện theo lộ trình quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này; Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện ô tô nhập khẩu thuộc nhóm 98.49 quy định tại Điều 7a Nghị định số 57/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định này được áp dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2027; Doanh nghiệp đã đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế quy định trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành không phải đăng ký lại Chương trình ưu đãi thuế và được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định này. Trường hợp thay đổi, bổ sung nhóm xe, mẫu xe, số lượng mẫu xe đã đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế, doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký lại với cơ quan hải quan; Bãi bỏ khoản 3 Điều 4 Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.

Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2021/NĐ-CP nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong nước trước ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đồng thời, bảo vệ và khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên trong nước, khuyến khích xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng cao; khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, đổi mới công nghệ, giảm giá thành sản phẩm để tăng cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu; và bảo đảm đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 4700
Thông báo