BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Năm, 28/01/2021
Lãnh đạo Cục
Thứ Ba, 01/09/2020 06:51
Cục Trưởng Đỗ Nhất Hoàng

Phó Cục trưởng Vũ Văn Chung

Phó Cục trưởng Lê Thị Hải Vân

Phó Cục trưởng Đỗ Văn Sử


Thông báo