BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Chủ Nhật, 25/02/2024
Danh bạ Cục Đầu tư nước ngoài
Thứ Ba, 01/09/2020 06:51

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCQ

1

Đỗ Nhất Hoàng

Cục trưởng

48955

2

Vũ Văn Chung

Phó Cục trưởng

3.7343.765

3

Đỗ Văn Sử

Phó Cục trưởng

44725

 

 Văn phòng Cục

4

Phạm Thanh Bình

Chánh Văn phòng

48463

5

Đỗ Cao Nguyên

Phó Văn Phòng

48461

6

Phạm Thị Quyên

Chuyên viên

48461

7

Nguyễn Thị Xuân

Chuyên viên

3.7343.764

8

Vũ Mạnh Thắng

Chuyên viên

48463

9

Trần Gia Ngọc

Chuyên viên

48461

10

Nguyễn Hoài Thu

Chuyên viên

48461

11

Nguyễn Thu Hiền

Chuyên viên

3.7343.764

 

 Phòng Tổng hợp và Thông tin

12

Nguyễn Việt Cường

Trưởng phòng

48087

13

Vũ Hải Hà

Phó trưởng Phòng

48087

14

Đặng Thị Nhung

Chuyên viên

48973

15

Phạm Anh Thư

Chuyên viên

3.7343.767

16

Nguyễn Hà Phương

Chuyên viên

48087

17

Nguyễn Hoàng Dương

Chuyên viên

48973

18

Nguyễn Hữu Tiến

Chuyên viên

3.7343.767

 

 Phòng Đầu tư ra nước ngoài

19

Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

Trưởng phòng

3.7343.756

20

Nguyễn Xuân Vĩnh

Phó trưởng Phòng

3.7343.758

21

Nguyễn Sỹ Hiệp

Chuyên viên

3.7343.758

22

Phạm Mạnh Hùng

Chuyên viên

3.7343.758

23

Nguyễn Thị Phương Hạnh

Chuyên viên

3.7343.758

24

Đào Diễm Hằng

Chuyên viên

3.7343.758

 

 Phòng Đầu tư nước ngoài

25

Dương Thị Vĩnh Hà

Trưởng phòng

3.7343.761

26

Nguyễn Đức Anh

Phó trưởng Phòng

3.7343.762

27

Nguyễn Phương Thảo

Chuyên viên

3.7343.761

28

Bùi Thị Thùy Dung

Chuyên viên

3.7343.762

29

Vũ Xuân Hương

Chuyên viên

48431

30

Tống Đức Long

Chuyên viên

48431

31

Nguyễn Văn Nam

Chuyên viên

48431

 

 Phòng Xúc tiến đầu tư

32

Hoàng Thanh Tâm

Trưởng phòng

3.7343.759

33

Trần Mai Lâm

Chuyên viên

3.7343.759

34

Phan Thị Thanh Nhàn

Chuyên viên

3.7343.763

35

Nguyễn Quang Vinh

Chuyên viên

3.7343.763

36

Nguyễn Quang Long

Chuyên viên

3.7343.763

37

Nguyễn Tấn Thành

Chuyên viên

3.7343.759

38

Trần Viết Dũng

Chuyên viên

3.7343.759

39

Trần Mạnh Thắng

Chuyên viên

3.7343.759

40

Lại Thu Trang

Chuyên viên

3.7343.759

41

Lục Vân Thu

Chuyên viên

3.7343.759

42

Nguyễn Thúy Quỳnh

Chuyên viên

3.7343.759

 

 Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc

43

Đỗ Thị Quỳnh Nga

Giám đốc

 

44

Trần Thị Huế

Phó Giám đốc

 

45

Lê Xuân Trung

Trưởng phòng HCQT

 

46

Lê Ngọc Sơn

Trưởng phòng TTTL

 

47

Văn Đức Phú

Phó trưởng phòng XTĐT

 

48

Phùng Thị Hiền Lan

Viên chức

 

49

Vũ Đình Thưởng

Viên chức

 

50

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Viên chức

 

51

Nguyễn Bích Khánh

Viên chức

 

52

Trần Nguyệt Ánh

CBHĐ

 

53

Nguyễn Thị Hoài

CBHĐ

 

 

 Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam

54

Trần Thị Hải Yến

Giám đốc

Tại phía Nam

55

Vũ Xuân Đặng

Phó Giám đốc

Tại phía Nam

56

Nguyễn Thị Hoài Thu

Trưởng phòng HCQT

Tại phía Nam

57

Hồ Đào Thanh Nguyên

Chuyên viên

Tại phía Nam

58

Đặng Thị Ngân Hà

Chuyên viên

Tại phía Nam

59

Huỳnh Thị Phương Thanh

Chuyên viên

Tại phía Nam

60

Nguyễn Ngọc Thiên Phước

Chuyên viên

Tại phía Nam

61

Lê Thị Lan

Chuyên viên

Tại phía Nam

62

Nguyễn Thùy Nhi

Chuyên viên

Tại phía Nam

63

Nguyễn Hồng Lam

Chuyên viên

Tại phía Nam

64

Bùi Ngọc Lan Linh

Chuyên viên

Tại phía Nam

65

Lê Minh Dương

Phó Giám đốc

Tại miền Trung

66

Nguyễn Quang Anh

 

Tại miền Trung

67

Nguyễn Cửu Thị Hoa

 

Tại miền Trung

68

Nguyễn Trần Hưng

 

Tại miền Trung

69

Trịnh Phương Thảo

 

Tại miền Trung

70

Phạm Thị Ngọc Nguyên

 

Tại miền Trung

71

Nguyễn Thị Huệ

 

Tại miền Trung

72

Lê Công Bình

 

Tại miền Trung

 

Thông báo