BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Năm, 28/01/2021
Danh bạ Cục Đầu tư nước ngoài
Thứ Ba, 01/09/2020 06:51

STT

Họ tên

Chức vụ

ĐTCQ

1

Đỗ Nhất Hoàng

Cục trưởng

48955

2

Nguyễn Nội

Phó Cục trưởng

3.7343.765

3

Giang Thanh Tùng

Phó Cục trưởng

3.7343.767

4

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phó Cục trưởng

44357

5

Vũ Văn Chung

Phó Cục trưởng

44725

Văn phòng Cục

1

Phạm Thanh Bình

Chánh Văn phòng

48463

2

Vũ Cao Nguyên

Phó Văn phòng

48461

3

Hoàng Quốc Phúng

Chuyên viên

48461

4

Phạm Thị Quyên

Chuyên viên

48461

  5
Nguyễn Thị Xuân
 
Chuyên viên
 3.7343.764

6

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chuyên viên

 3.7343.764

Phòng Tổng hợp và Thông tin

1

Nguyễn Việt Cường

Phó phòng phụ trách

48087

2

Đặng Thị Nhung

Chuyên viên

48973

3

Phạm Anh Thư

Chuyên viên

48973

4

Nguyễn Hà Phương

Chuyên viên

48050

5

Trần Viết Thắng

Chuyên viên

48973

   6  
Nguyễn Bích Khánh
 Chuyên viên
 3.7343.767

Phòng Đầu tư ra nước ngoài

1

Phạm Mạnh Hùng

Trưởng phòng

3.7343.756

2

Đoàn Văn Nghị

Phó phòng

3.7343.758

3

Nguyễn Sỹ Hiệp

Chuyên viên

3.7343.758

4

Đinh Đức Mạnh

Phó phòng

3.7343.758

5

Nguyễn Thị Phương Hạnh

Chuyên viên

3.7343.758

   6  
Nguyễn Xuân Vĩnh
 Chuyên viên
 3.7343.758

Phòng đầu tư nước ngoài

1

Đỗ Văn Sử

Trưởng phòng

37.343.761

2

Nguyễn Ngọc Huy

Phó phòng

3.7343.762

3

Lê Thị Nguyệt Ánh
Phó phòng
     48431

4

Nguyễn Phương Thảo

Chuyên viên

3.7343.761

5

Bùi Thị Thùy Dung

Chuyên viên

3.7343.762

6

Vũ Xuân Hương

Chuyên viên

48431

7

Hoàng Thanh Tâm

Chuyên viên

48431

8

Phan Thị Thanh Nhàn

Chuyên viên

48431

9

Hồ Quốc Anh

Chuyên viên

48431

  10  
Dương Thị Vĩnh Hà

Chuyên viên  37343760

Phòng Xúc tiến đầu tư

1

Trần Thảo Hạnh

Trưởng phòng

3.734.3759

2

Nguyễn Nguyên Dũng

Phó phòng

3.734.3759

3

Thái Thu Phương

Phó phòng

3.7343.763

4

Nguyễn Quang Vinh

Chuyên viên

3.7343.763

5

Lê Quang Tuấn

Chuyên viên

3.7343.763

6

Nguyễn Đức Anh

Chuyên viên

3.734.3759

7

Vũ Nhật Hà

Chuyên viên

3.734.3759

8

Phạm Việt Tuấn

Chuyên viên

 3.734.3759

  9  
Dương Văn Hùng

Chuyên viên
 3.7343.767

10

Bùi Thị Thùy Linh

Chuyên viên

3.734.3759


Chuyên viên

Chuyên viên

Chuyên viên

Thông báo