BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Chủ Nhật, 26/09/2021
Xúc tiến đầu tư
Hàn Quốc - Việt Nam hợp tác xây dựng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
Thứ Sáu, 13/12/2019 10:35
Hàn Quốc - Việt Nam hợp tác xây dựng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

Trong chiến lược hợp tác quốc gia của Hàn Quốc với Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020, có 4 lĩnh vực mà Hàn Quốc ưu tiên hợp tác, hỗ trợ Việt Nam, gồm các lĩnh vực sau : giao thông vận tải, quản trị hành chính công, sức khỏe và giáo dục đào tạo.

Trên cơ sở đó, tháng 3/2019, dự án “Nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” đã được  Cục Đầu nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) chính thức tiến hành thông qua  Lễ khởi động dự án. Dự án bao gồm 3 hợp phần chính: hợp phần Tư vấn, hợp phần Xây dựng hệ thống và hợp phần Quản lý dự án. Đến nay, Dự án đã hoàn thành công việc khảo sát thực tiễn về hệ thống, đang trong hợp phần Tư vấn và chuẩn bị tiến hành các bước tiếp theo.

Dự án “Nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” thuộc lĩnh vực “Quản trị hành chính công” – lĩnh vực ưu tiên thứ hai của Hàn Quốc. Vì vậy, việc triển khai thực hiện thành công Dự án này sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc cải cách thủ tục hành chính, tăng cường năng lực công tác quản lý nhà nước về đầu tư, cũng như hỗ trợ quá trình đầu tư, kinh doanh của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Dự án nhằm đến các mục tiêu chính; (1) Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về xúc tiến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, làm cơ sở cho việc xây dựng và thực thi chính sách về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Việt Nam ra nước ngoài; (2) Triển khai tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thống thông tin Quốc gia khác; (3) Phát triển các công cụ tìm kiếm, phân tích thông tin hỗ trợ các nhà đầu tư và các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư và phát triển kinh doanh tại Việt Nam. Để Dự án đạt được mục tiêu đề ra, theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - ngài Vũ Đại Thắng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai dự án trong thời gian tới./.


Số lượt đọc: 245
Thông báo