BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Bảy, 19/06/2021
Kinh tế Việt Nam
Đổi mới xúc tiến thương mại để thúc đẩy xuất khẩu
Thứ Sáu, 04/12/2020 09:25

Tại Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2020 với chủ đề: “Xúc tiến thương mại phát triển xuất khẩu trong bối cảnh thực thi EVFTA, CPTPP và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, để phát triển xuất khẩu bền vững, công tác xúc tiến thương mại phải có trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt, hình thức xúc tiến thương mại phải đổi mới theo hướng đa dạng, linh hoạt...