BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Ba, 25/06/2024
Thông báo
Thông báo niêm yết công khai thanh lý tài sản của Cục Đầu tư nước ngoài
Thứ Hai, 14/06/2021 05:14

Ban Thanh lý tài sản công Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo niêm yết công khai bán thanh lý tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản bán thanh lý:

- Tên đơn vị: Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội.

2. Tên tài sản, số lượng của tài sản thanh lý:

- Máy tính: 22 chiếc

- Máy in: 01 chiếc

- Máy photocopy: 01 chiếc

- Thiết bị wifi: 01 cái

- Bàn làm việc: 01 cái

3. Giá bán thanh lý lô tài sản (giá không bao gồm thuế giá trị gia tăng): 3.800.000 đồng (Ba triệu tám trăm nghìn đồng chẵn)

4. Thời gian thông báo, niêm yết công khai: ngày 14/06, ngày 15/06 và ngày 16/06/2021.

5. Đối tượng tham gia mua tài sản: Là các tổ chức, cá nhân có khả năng và nhu cầu mua tài sản.

6. Thời gian, địa điểm đăng ký mua tài sản: từ 09h đến 16h ngày 17/06/2021 tại Văn phòng Cục Đầu tư nước ngoài, số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ 09h đến 16h ngày 18/06/2021 tại Văn phòng Cục Đầu tư nước ngoài, số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức bán tài sản: bắt đầu từ 09h ngày 21/06/2021 tại Văn phòng Cục Đầu tư nước ngoài, số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.

9. Quy định về người không được tham gia mua tài sản:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký mua tài sản không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người có thẩm quyền quyết định bán tài sản; người trực tiếp giám định, đánh giá lại giá trị tài sản;

c) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại mục b nêu ở trên.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

-         Văn phòng - Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

-         Điện thoại: 080.48463.

Số lượt đọc: 10067
Tin khác
Thông báo