BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Năm, 23/05/2024
Thông báo
Công văn số 6937/BKHĐT-ĐTNN ngày 12/10/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ ngành, địa phương cung cấp thông tin tóm tắt dự án (profile) thuộc dự thảo Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài
Thứ Năm, 14/10/2021 09:37

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2020 về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao xây dựng Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài 2021-2025 (Danh mục 2021-2025).

Triển khai nhiệm vụ nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Tờ trình 827/TTr-BKHĐT ngày 9 tháng 02 năm 2021 báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục 2021-2025 và công văn số 5748/BKHĐT-ĐTNN ngày 30 tháng 8 năm 2021 gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc giải trình, tiếp thu ý kiến các thành viên Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài đối với Danh mục 2021-2025. Hiện nay, Danh mục 2021-2025 đang được trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt (dự án đưa vào Danh mục theo Công văn 5748/BKHĐT-ĐTNN).
Để có thông tin tóm tắt về dự án phục vụ công tác xúc tiến đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Cơ quan chỉ đạo các đơn vị liên quan cung cấp nội dung chi tiết về các dự án thuộc dự thảo Danh mục 2021-2025 theo mẫu gửi kèm. 
Phản hồi của Quý Cơ quan đề nghị gửi bằng văn bản và email trước ngày 30 tháng 10 năm 2021 theo địa chỉ: Cục Đầu tư nước ngoài, Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Liên hệ: 0936.706.888 (Anh Sơn); 0934.327.999 (Chị Lan), Email: danhmucduan@gmail.com. 
Tài liệu gửi kèm theo
- Công văn 6937/BKHĐT-ĐTNN
        - Công văn 5748/BKHĐT-ĐTNN 
- Mẫu hồ sơ tóm tắt dự án 

Bộ Kế hoạch và Đầu cảm ơn sự phối
hợp của Quý Cơ quan./.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 8804
Thông báo