Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Hội nghị 30 FDI tại Việt Nam

STT

Họ tên

Chức vụ

ĐTCQ

1

Đỗ Nhất Hoàng

Cục trưởng

48955

2

Nguyễn Nội

Phó Cục trưởng

3.7343.765

3

Giang Thanh Tùng

Phó Cục trưởng

3.7343.767

4

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phó Cục trưởng

44357

5

Vũ Văn Chung

Phó Cục trưởng

44725

Văn phòng Cục

1

Phạm Thanh Bình

Chánh Văn phòng

48463

2

Vũ Cao Nguyên

Phó Văn phòng

48461

3

Hoàng Quốc Phúng

Chuyên viên

48461

4

Phạm Thị Quyên

Chuyên viên

48461

  5
Nguyễn Thị Xuân
 
Chuyên viên
 3.7343.764

6

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chuyên viên

 3.7343.764

Phòng Tổng hợp và Thông tin

1

Nguyễn Việt Cường

Phó phòng phụ trách

48087

2

Đặng Thị Nhung

Chuyên viên

48973

3

Phạm Anh Thư

Chuyên viên

48973

4

Nguyễn Hà Phương

Chuyên viên

48050

5

Trần Viết Thắng

Chuyên viên

48973

   6  
Nguyễn Bích Khánh
 Chuyên viên
 3.7343.767

Phòng Đầu tư ra nước ngoài

1

Phạm Mạnh Hùng

Trưởng phòng

3.7343.756

2

Đoàn Văn Nghị

Phó phòng

3.7343.758

3

Nguyễn Sỹ Hiệp

Chuyên viên

3.7343.758

4

Đinh Đức Mạnh

Phó phòng

3.7343.758

5

Nguyễn Thị Phương Hạnh

Chuyên viên

3.7343.758

   6  
Nguyễn Xuân Vĩnh
 Chuyên viên
 3.7343.758

Phòng đầu tư nước ngoài

1

Đỗ Văn Sử

Trưởng phòng

37.343.761

2

Nguyễn Ngọc Huy

Phó phòng

3.7343.762

3

Lê Thị Nguyệt Ánh
Phó phòng
     48431

4

Nguyễn Phương Thảo

Chuyên viên

3.7343.761

5

Bùi Thị Thùy Dung

Chuyên viên

3.7343.762

6

Vũ Xuân Hương

Chuyên viên

48431

7

Hoàng Thanh Tâm

Chuyên viên

48431

8

Phan Thị Thanh Nhàn

Chuyên viên

48431

9

Hồ Quốc Anh

Chuyên viên

48431

  10  
Dương Thị Vĩnh Hà

Chuyên viên  37343760

Phòng Xúc tiến đầu tư

1

Trần Thảo Hạnh

Trưởng phòng

3.734.3759

2

Nguyễn Nguyên Dũng

Phó phòng

3.734.3759

3

Thái Thu Phương

Phó phòng

3.7343.763

4

Nguyễn Quang Vinh

Chuyên viên

3.7343.763

5

Lê Quang Tuấn

Chuyên viên

3.7343.763

6

Nguyễn Đức Anh

Chuyên viên

3.734.3759

7

Vũ Nhật Hà

Chuyên viên

3.734.3759

8

Phạm Việt Tuấn

Chuyên viên

 3.734.3759

  9  
Dương Văn Hùng

Chuyên viên
 3.7343.767

10

Bùi Thị Thùy Linh

Chuyên viên

3.734.3759


Chuyên viên

Chuyên viên

Chuyên viên