Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài
Cục Trưởng Đỗ Nhất Hoàng

Phó Cục trưởng Vũ Văn Chung

Phó Cục trưởng Lê Thị Hải Vân


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ