Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Nghị định 75/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Ngày 28/07/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (VN), quy định người lao động là công dân VN từ đủ 18 tuổi trở lên, có khả năng lao động, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ đều có thể nộp hồ sơ xin làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại VN (bao gồm: Tổ chức quốc tế, tổ chức liên Chính phủ, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài..).

Hồ sơ bao gồm: Phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; bản sao giấy khai sinh; giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ và bản sao văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, ngoại ngữ liên quan đến công việc đăng ký dự tuyển.


Cũng theo Nghị định này, tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu sử dụng người lao động VN, phải có văn bản đề nghị tuyển dụng, nêu rõ yêu cầu về vị trí việc làm, số lượng, trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, ngoại ngữ, thời hạn cần tuyển, quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động và tổ chức... gửi tổ chức có thẩm quyền.

Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp văn bản đề nghị, tổ chức, cá nhân đó được phép trực tiếp tuyển dụng nếu tổ chức có thẩm quyền không tuyển chọn, giới thiệu được người lao động VN theo đề nghị của mình, và phải gửi thông báo bằng văn bản kèm bản sao hợp đồng lao động đã ký trong 07 ngày làm việc sau khi ký kết hợp đồng lao động với người VN (trường hợp tuyển dụng được).

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2014.

75nd.signed.pdf

Số lượt đọc: 5760 Cập nhật lúc: 18/08/2014 16:59:00