Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Bước 1: Nhấp vào chức năng “Quản lý thông tin dự án”

 

Bước 2 : Nhập mã số dự án và nhấp vào nút “Tìm kiếm”. Để tìm dự án muốn bổ sung giấy chứng nhận đầu tư đính kèm.

Bước 3: Nhấp vào biểu tượng file đính kèm như hình bên dưới.

Sau đó sẽ hiện thị ra màn hình thông tin về Giấy chứng nhận đầu tư:

 

Bước 4: Nhập lần cấp (Để trống nếu là cấp mới, chỉ nhập nếu là lần điều chỉnh. Ví dụ: Khi đính kèm giấy chứng nhận đầu tư lần điều chỉnh thứ 1 thì sẽ nhập số 1, lần điều chỉnh thứ 2 sẽ nhập số 2…)

 

Bước 5: Chọn Giấy chứng nhận đầu tư đính kèm:

Bước 6: Nhấp nút “Ghi”

 

Khi lưu thành công sẽ hiện thị như hình bên dưới


Số lượt đọc: 900 Cập nhật lúc: 19/10/2020 08:50:00